Volver a la vista general

Hay que poner fin al rechazo de las personas LGBT en las escuelas

Het COC wil dat de wet afwijzing van LHBTI’s door scholen gaat verbieden. Het COC doet de oproep aan de vooravond van een debat in de Tweede Kamer met minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) op 9 november. De Kamer spreekt dan over de burgerschapsopdracht voor scholen.

“Iedereen moet zich op school veilig en geaccepteerd weten”, aldus COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Het is onacceptabel als scholen afwijzing propageren van mensen om hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtkenmerken. Net zo onacceptabel als mensen afwijzen omdat ze bijvoorbeeld Zwart, Joods of Moslim zijn.”

Volgens Oosenbrug moeten scholen LHBTI-leerlingen juist steunen. Want ‘homo’ is op school het meest gebruikte scheldwoord, LHBTI-jongeren worden vier keer vaker dan gemiddeld gepest en ze doen bijna vijf keer vaker een zelfmoordpoging.

Eerder dit jaar bleek opnieuw dat bepaalde reformatorische scholen leerlingen voorhouden dat homoseksualiteit moet worden afgewezen. Ook leggen ze leerlingen op dat hun uiterlijk in overeenstemming moet zijn met het ‘in de schepping gelegde onderscheid tussen man en vrouw’. Er zijn islamitische scholen die jonge leerlingen voorspiegelen dat hun God LHBTI’s zou verafschuwen en dat de straf voor homoseksualiteit een stenenregen en de dood is.

Minister Slob schreef eerder aan de Kamer: “Het afwijzen van mensen met een donkere huidskleur, Joodse mensen en/of LHBTI-ers op basis van hun huidskleur, geloof of seksuele geaardheid, is geen opvatting die de school mag uitdragen.” Tegelijkertijd stelt hij dat ‘scholen in een algemene identiteitsverklaring hun principes en uitgangspunten [mogen] uitdragen, onder andere op het gebied van relaties en samenleven.’ In die identiteitsverklaringen wordt een homoseksuele leefwijze vaak afgewezen, en ouders en/of kinderen worden veelal geacht daarvoor te tekenen.

Het COC roept de Kamer in een brief op om de wet over de burgerschapsopdracht voor het onderwijs aan te scherpen, zodat scholen niet langer afwijzing van LHBTI’s mogen propageren. De Kamer behandelt die wet op maandag 9 november. In de wet is vastgelegd wat van scholen wordt verwacht om van leerlingen volwaardige deelnemers aan de democratische rechtstaat te maken

De Kamerleden Kirsten van den Hul (PvdA), Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) hebben inmiddels voorstellen ingediend om de wet aan te scherpen. VVD-Kamerlid Zohair El Yassini zei onlangs in de Kamer dat de vrijheid in het geding komt als scholen aan LHBTI’s vertellen dat ze gaan ‘branden in de hel’. “Dat mogen wij niet accepteren in dit land”, aldus El Yassini. Ook Vera Bergkamp (D66) vindt het ‘over een grens heen gaan’ als LHBTI-leerlingen op school te horen krijgen dat ze in de hel terechtkomen en ongelukkig worden.

[Bron: COC NL – Illustratie: COC’s GSA-Netwerk]

El COC apoya a las personas LGBT - ¿Apoya usted al COC?