Volver a la vista general

Los centros escolares deben garantizar la aceptación del colectivo LGBT en las aulas

Als het aan de Tweede Kamer ligt, worden alle scholen in Nederland verplicht om te zorgen dat LHBTI’s zich in de klas veilig en geaccepteerd weten. Het COC had daar op aangedrongen. De Kamer stemde op dinsdag 17 november voor een voorstel met deze strekking van PvdA, SP en GroenLinks, dat de Wet burgerschapsopdracht voor het onderwijs van minister Arie Slob (Onderwijs) aanscherpt.

Gelukkig met doorbraak

“Dit is een doorbraak voor LHBTI-leerlingen, waar we heel gelukkig mee zijn”, reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. “Het is ook hard nodig, want helaas worden LHBTI-leerlingen nog steeds vaak gepest en is ‘homo’ op school het meest gebruikte scheldwoord.”

Volgens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) worden jonge LHBTI’s tot vier keer vaker dan gemiddeld gepest. Het COC wijst ook op bepaalde reformatorische scholen die homoseksualiteit afwijzen en islamitische scholen die leerlingen bijbrengen dat hun God LHBTI’s zou verafschuwen.

Het COC drong de afgelopen tijd bij de Kamer aan op een plicht voor scholen om te zorgen dat leerlingen en docenten zich veilig en geaccepteerd weten, ongeacht hun seksuele gerichtheid, genderidentiteit en geslachtskenmerken, huidskleur, geslacht of achtergrond. Ook Rutgers en de regenboognetwerken van CDA, PvdA, GroenLinks, VVD, D66 en SP riepen daartoe op.

Kirsten van den Hul (PvdA), Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) dienden een amendement in om dit te realiseren. De wetswijziging houdt in dat scholen er voor moeten zorgen dat leerlingen en personeel zich veilig en geaccepteerd weten, ongeacht verschillen in bijvoorbeeld seksuele oriëntatie, huidskleur of achtergrond. Ook moeten ze leerlingen respect voor die verschillen bijbrengen en bevorderen dat leerlingen daar naar handelen. Het voorstel kreeg bij de stemmingen op 17 november steun van PvdA, SP, GroenLinks, VVD, CDA, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, DENK, Krol en Van Kooten-Arissen.

Het gaat om een wijziging van de Wet burgerschapsopdracht voor scholen van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs). Daarin staat welke normen scholen aan hun leerlingen moeten meegeven om volwaardige deelnemers aan de democratische rechtstaat te worden.

Geen afwijzing

Het COC pleit ook al lang voor een einde aan verklaringen van reformatorische scholen waarin een homoseksuele leefwijze wordt afgewezen. De Kamer stemde op 17 november voor een motie van SP, PvdA, GroenLinks, D66, VVD, Krol en PvdD om aan die verklaringen een einde te maken. Alleen de SGP stemde tegen. Minister Slob betoogde tijdens een debat op 9 november aanvankelijk dat er ruimte moet zijn voor zulke verklaringen, maar kwam daar later op terug.

Op aandringen van het COC werden scholen in 2012 via de kerndoelen voor het onderwijs al verplicht om leerlingen bij te brengen respectvol om te gaan met te gaan met seksuele diversiteit in de samenleving. Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat met de wetswijziging die op 17 november werd aangenomen, moeten scholen er ook voor gaan zorgen dat LHBTI’s zich in de klas veilig en geaccepteerd weten. De Onderwijsinspectie gaat toezien op de naleving van de nieuwe wet.

El COC apoya a las personas LGBT - ¿Apoya usted al COC?