Volver a la vista general

Todos los centros escolares deben garantizar la seguridad y la aceptación del colectivo LGBT en las aulas

Alle scholen in Nederland zijn vanaf nu wettelijk verplicht om te zorgen voor veiligheid en acceptatie van LHBTI-scholieren en personeel in de klas. De nieuwe burgerschapswet, waarin die opdracht is verwoord, treedt op zondag 1 augustus in werking. Het COC heeft lang voor de wetswijziging gepleit en is gelukkig met het resultaat.

‘Dit is een prachtige stap op weg naar scholen waar iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt, wat ook je seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of geslachtskenmerken zijn,’ zei COC-voorzitter Astrid Oosenbrug eerder over de wetswijziging. ‘Hoewel steeds meer scholen op de goede weg zijn, is er nog een wereld te winnen als het gaat om acceptatie van onze jongeren.’

Oosenbrug roept scholen op om direct met de nieuwe verplichting aan de slag te gaan. Nu is ‘homo’ op school nog altijd het meest gebruikte scheldwoord. LHBTI-jongeren worden tot vier keer vaker dan gemiddeld gepest. Bijna de helft (43%)  van de openlijke transgender scholieren is slachtoffer van verbaal geweld.

Het COC drong ook op de wet aan omdat er nog steeds scholen zijn die LHBTI’s actief afwijzen: met anti-LHBTI verklaringen, door te stellen dat LHBTI’s een ‘gruwel’ in de ogen van God zouden zijn, of dat Allah LHBTI’s zou verafschuwen.

In een brief aan de Tweede Kamer stelde het COC in het najaar van 2020 samen met Rutgers voor om de wet op de burgerschapsopdracht voor scholen aan te scherpen. Dat leidde tot een voorstel van voormalig PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA), Peter Kwint (SP) en Lisa Westerveld (GroenLinks).

Dat voorstel werd in november 2020 overgenomen door de Tweede Kamer; alleen PVV, Forum, SGP en Van Haga stemden tegen. De Eerste Kamer stemde in juni 2021 voor het voorstel, met alleen PVV, Forum en SGP tegen. 

Het gaat hier om een aanscherping van de Burgerschapswet van minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs). Daarin staat nu dat scholen moeten zorgen voor ‘respect’ voor verschillen in seksuele gerichtheid en dat ze moeten zorgen voor een omgeving waarin LHBTI’s zich ‘veilig en geaccepteerd weten’. Dat geldt ook voor andere non-discriminatiegronden.

De Burgerschapswet formuleert normen die scholen aan hun leerlingen moeten bijbrengen om te bevorderen dat ze volwaardige deelnemers aan de democratische rechtstaat worden. De wet gaat gelden voor alle scholen, zowel het basis- als voortgezet onderwijs als bijvoorbeeld scholen op de BES-eilanden.

Via de zogenaamde kerndoelenregeling zijn scholen sinds 2012 al verplicht om leerlingen bij te brengen respectvol om te gaan met seksuele diversiteit in de samenleving. Ook dat gebeurde na een jarenlange campagne van het COC.