Volver a la vista general

El COC quiere que se tomen medidas contra el acoso a alumnos LGBT

Het COC roept scholen, politiek Den Haag en gemeenten op om actie te ondernemen tegen pesten van LHBTI-scholieren. De belangenorganisatie reageert daarmee op een onderzoek waarover dagblad Trouw op donderdag 16 september publiceert. Daaruit blijkt dat LHBTI-scholieren veel vaker gepest worden dan niet-LHBTI’s en dat ook docenten soms mee pesten.

‘Triest en schokkend’, zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug over de onderzoeksresultaten. ‘We weten helaas al langer dat LHBTI-jongeren vaker gepest worden, maar het is bizar dat ook docenten soms meedoen. Zij zouden juist het goede voorbeeld moeten geven en LHBTI-jongeren moeten steunen.’

Het COC roept de formerende partijen in Den Haag op om te zorgen dat er meer en betere aandacht voor LHBTI-acceptatie op school komt. Zo zou bevorderen van acceptatie een verplicht onderwerp moeten worden op alle docentenacademies, moet er een einde komen aan afwijzing van LHBTI personen door scholen en moeten de zogenaamde kerndoelen voor het onderwijs op dit punt worden aangescherpt. Gemeenten kunnen scholen aanspreken op hun wettelijke plicht om LHBTI-acceptatie te bevorderen.

Ook schólen die nog niet met dit onderwerp aan de slag zijn, moeten volgens het COC in actie komen. Zo is het belangrijk dat er in de les positieve aandacht is voor LHBTI personen, dat docenten LHBTI-leerlingen expliciet steunen en altijd optreden tegen schelden met woorden als ‘homo’. Ook kunnen ze leerlingen helpen bij het oprichten van een Gender & Sexuality Alliance (GSA), een clubje van LHBTI-scholieren, vrienden en bondgenoten die werken aan een school waar iedereen zich veilig en prettig voelt. Uit onderzoek blijkt dat het beter gaat op scholen die deze maatregelen treffen.

Scholen en leerlingen kunnen door middel van de GSA Onderwijsstandaard samen toetsen of ze goed bezig zijn.

Het COC raadt LHBTI-scholieren die gepest worden aan om dit te melden bij hun mentor of de vertrouwenspersoon op school. Ook kunnen ze zich aansluiten bij de GSA of zich aansluiten bij Jong & Out, de veilige online community voor iedereen tot en met 18 jaar, wat ook je seksuele oriëntatie of genderidentiteit is.

Uit het onderzoek van de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen waarover Trouw op 16 september publiceert, blijkt dat van de LHBTI-jongeren ongeveer een kwart tot een derde wordt gepest, van de heterojongeren is dat 13 procent.

Waar 14 procent van de gepeste heterojongeren zegt dat het pestgedrag van leraren komt, is dat bij de gepeste LHBTI-jongeren 24 procent . Zij zeggen ook bijna dubbel zo vaak het slachtoffer te zijn van geweld door schoolpersoneel.

LHBTI scholieren worden vaker dan niet-LHBTI’s gepest in ruimtes waar geen toezicht is, zoals wc’s, kleedkamers of de parkeerplaats naast de school. LHBTI jongeren zeggen meer dan twee keer zo vaak dat ze niet over het pestgedrag durven praten. En áls ze het melden, wordt het volgens hen minder vaak opgelost.

Voor het onderzoek zijn bijna 30.000 scholieren van 136 verschillende scholen middels een anonieme enquête geïnterviewd. Een op de zes jongeren die aan het onderzoek meedeed, valt op hetzelfde geslacht of is transgender.

 [Bron: COC NL – Illustratie: GSA]