Volver a la vista general

El COC quiere que los programas de formación del profesorado se centren en la aceptación

COC Nederland wil dat er in docentenopleidingen en opleidingen voor jeugd- en jongerenzorg meer aandacht komt voor het bevorderen van LHBTI-acceptatie. Daarmee reageert de belangenorganisatie op onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de situatie van lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) tieners, dat verschijnt op Paarse Vrijdag.

Uit het SCP-onderzoek blijkt dat LHB tieners (11-16 jaar) meer problemen ervaren dan heteroseksuele tieners. Ze worden vaker gepest en voelen zich daardoor drie keer vaker ongelukkig. Biseksuele tieners ervaren binnen de LHB-groep de meeste problemen.

Om de problemen aan te pakken onderstreept het SCP het belang van een veilige omgeving en aandacht voor acceptatie op school en in de jeugd- en jongerenzorg. En hoewel scholen inmiddels verplicht zijn om aandacht te besteden aan LHBTI-acceptatie, geldt dat nog niet voor de meeste opleidingen voor docenten en jeugdzorgmedewerkers. Het COC wil dat daar verandering in komt.

‘Verdrietig’

‘Hoewel het helaas geen verrassing is, is het elke keer weer verdrietig om te zien dat teveel van onze lesbische, homoseksuele en biseksuele tieners niet gelukkig zijn,’ reageert COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Docenten en jeugdzorgmedewerkers kunnen helpen de problemen op te lossen, daarom zou dit een verplicht onderdeel van hun opleidingen moeten worden.’

Bevorderen van acceptatie van (gender- en seksuele) diversiteit is al een verplicht onderwerp op pabo’s en tweedegraads docentenopleidingen, maar nog niet op universitaire docentenopleidingen (ulo’s) en eerstegraads docentenopleidingen. Ook dit het geen onderdeel van opleidingen voor jeugd- en jongerenzorgmedewerkers.

Het COC bepleit ook dat er op scholen zelf meer en betere aandacht voor acceptatie komt. In de wet moet duidelijker worden vastgelegd hoe scholen acceptatie van (seksuele- en gender-) diversiteit moeten bevorderen. Bovendien moet er volgens de belangenorganisatie een einde komen aan afwijzing van LHBTI personen door bepaalde (orthodoxe) scholen.

Jong&Out

Uit het SCP-onderzoek blijkt dat veel LHB-jongeren online steun zoeken en vinden. Als keerzijde daarvan beschrijft het SCP dat deze tieners regelmatig te maken krijgen met online pesten en conflicten.

Het COC ontwikkelde daarom de Jong&Out-app. Dat is ’s werelds eerste veilige ontmoetings-app voor LHBTI-jongeren. Op de app wordt strikt toegezien op regels voor een veilige en fijne omgeving voor LHBTI-jongeren. Zo wordt gecontroleerd of de deelnemers echt 18 jaar of jonger zijn en wordt er opgetreden tegen pesten. Jong&Out organiseert ook gezellige activiteiten waar tieners leeftijdgenoten kunnen leren kennen.

Goed nieuws

In het SCP-rapport staat ook goed nieuws. Zo is het deel van de LHB jongeren dat psychische problemen heeft in vier jaar gedaald van 53% naar 43%, al is dat nog steeds een fors percentage. Verder is er een grote afname van zowel LHB- als heteroseksuele jongeren die op school gepest worden: voor beide groepen geldt dat dit deel ongeveer gehalveerd is.

Tenslotte blijkt ook uit dit onderzoek weer dat dat er op scholen met een Gender & Sexuality Alliance (GSA) minder gepest wordt en het klimaat positiever is ten opzichte van LHB’s. Op de dag dat het SCP-onderzoek verschijnt, viert een half miljoen scholieren uit COC’s GSA Netwerk Paarse Vrijdag voor acceptatie op school.

In het SCP-onderzoek is geen aandacht voor transgender, intersekse, en non-binaire personen. Het COC betreurt dat, omdat bekend is dat ook deze jongeren regelmatig problemen ondervinden. De organisatie COC drong er deze week bij de Kamer en het ministerie van OCW op aan om meer aandacht aan deze groepen te besteden.

[Bron: COC Nederland – Illustratie: GSA]