Volver a la vista general

El COC quiere que se ponga fin rápidamente al rechazo de las personas LGBT en las escuelas

COC Nederland roept minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) op om snel een einde te maken aan afwijzing van LHBTI personen door religieuze scholen. Het televisieprogramma Pointer onthulde op 27 mei dat er nog altijd zeker 36 reformatorische scholen zijn die verklaringen hanteren waarin LHBTI personen worden afgewezen.

COC-voorzitter Astrid Oosenbrug noemt zulke verklaringen ‘onacceptabel’. ‘Hoe kun je voor LHBTI leerlingen en docenten ooit een veilig klimaat creëren als je ouders en kinderen al bij de schooldeur voor afwijzing laat tekenen?’, aldus Oosenbrug.

Oosenbrug roept minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) op om snel een einde aan de anti-LHBTI verklaringen te maken.

Dat er aan die verklaringen een einde moet komen, is afgesproken in COC’s Regenboog Stembusakkoord. Dat wordt volgens het coalitieakkoord uitgevoerd. Ook de Tweede Kamer vroeg bij herhaling om een einde aan de gewraakte verklaringen, met breed gesteunde moties van SP, Volt en BIJ1.

Dat alles is al meer dan een jaar geleden. Minister Wiersma beloofde in maart om de Kamer ‘voor de zomer’ van 2022 te informeren wat het kabinet gaat doen aan de zogenaamde identiteitsverklaringen.

Uit het onderzoek van Pointer blijkt dat zeker 36 reformatorische scholen identiteitsverklaringen hanteren waarin LHBTI personen worden afgewezen. Dat zijn nog meer dan de 29 scholen die twee jaar geleden al zulke verklaringen hanteerden.

In de identiteitsverklaringen van reformatorische scholen staat onder meer dat seksualiteit alleen mag in het ‘huwelijk tussen één man en één vrouw’. Ook laten de verklaringen weinig ruimte voor non-binaire en transgender personen. Leerlingen moeten in hun kleding ‘het in de schepping gelegde onderscheid tussen man en vrouw’ tot uitdrukking brengen. Ouders en/of leerlingen moeten de identiteitsverklaringen onderschrijven om op de school te worden toegelaten.

Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau worden LHBTI leerlingen op school tot drie keer vaker gepest dan niet-LHBTI leerlingen. Gelovige LHBTI-jongeren worden vaker (27%) gepest dan niet-gelovige LHBTI-jongeren (20%).

Op aandringen van het COC werd in 2021 de burgerschapswet vastgelegd dat elke school moet zorgen voor veiligheid en acceptatie van LHBTI personen in de klas.

In COC’s Regenboogakkoord, dat volgens het coalitieakkoord wordt uitgevoerd, is afgesproken dat het kabinet met spoed een einde maakt aan verklaringen van scholen waarin LHBTI personen worden afgewezen. Ook bepaalt het akkoord dat het kabinet de regelgeving aanscherpt opdat ‘er een einde komt afwijzing van LHBTI’s door scholen’.

Het COC riep eerder ook op tot optreden tegen een lesmethoden van de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) waarin LHBTI personen worden afgewezen.

Bron: COC NL – Illustratie: COC’s GSA-Netwerk