Volver a la vista general

Ridículo veredicto del fiscal sobre la escuela de Gomarus

COC Nederland noemt het besluit van het Openbaar Ministerie over de Gomarusschool ‘belachelijk’ en roept het OM op om alsnog vervolging in te stellen. Volgens het OM was er op de school sprake van strafbare discriminatie op grond van seksuele gerichtheid, en toch besloot men om niet te vervolgen.

‘We willen dat het OM een scherpe norm stelt, zodat voor elke school duidelijk is dat discriminatie en mensen uit de kast trekken volstrekt onaanvaardbaar is,’ aldus COC voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Er moet gerechtigheid komen voor de slachtoffers, die het OM nu in de kou laat staan.’

Dit alles is volgens het COC niet mogelijk nu het OM niet vervolgt en de rechter dus geen uitspraak kan doen. Een duidelijke rechterlijke uitspraak lijkt ook van belang omdat het Gomarus zelf weinig van de zaak lijkt te hebben geleerd. Op hun website beweert de school dat er géén strafbare feiten zouden zijn gepleegd en dat men zowel nu als in 2016, toen men leerlingen uit de kast dwong, ‘altijd het belang van de leerling voor ogen’ had.

Het COC zoekt contact met de slachtoffers en andere getroffenen van de Gomarusschool. De organisatie wil hen ondersteuning aanbieden, bijvoorbeeld bij het starten van een artikel 12-procedure om het OM alsnog tot vervolging te dwingen. 

Oud-leerling Marijn Baggerman zegt in de Volkskrant over het feit dat het OM niet vervolgt: ‘Het komt rauw op mijn dak vallen. Natuurlijk is het heftig om een school te vervolgen, maar het had mij een gevoel van gerechtigheid gegeven.’

NRC Handelsblad onthulde in 2021 dat de Gomarusschool leerlingen dwong om tegenover hun ouders uit de kast te komen. Ze werden daartoe zelfs opgesloten. Volgens een lesmethode die de school gebruikte is het praktiseren van homoseksualiteit ‘een zonde tegen de natuur’ en ‘een gruwel in de ogen van God’.

Diverse oud leerlingen deden aangifte. Het COC riep de regering op tot maatregelen. De Inspectie van het Onderwijs onderzocht de situatie op de school en deed ook aangifte wegens discriminatie om seksuele gerichtheid. Volgens het COC ligt er bij de Inspectie nu een taak om te bevorderen dat het OM in deze zaak alsnog vervolgt.  

Het OM stelt in een persbericht dat de school de grens van het toelaatbare heeft overschreden. Het Gomarus was voor LHBTI-leerlingen een onveilige plek. Het OM concludeert dat de school zich schuldig maakte aan twee strafbare feiten: dwang (artikel 284 Wetboek van Strafrecht) en het ter verspreiding of openbaarmaking in voorraad hebben van voorwerpen waarin tot discriminatie wordt aangezet (artikel 137e lid 1 sub 2 Wetboek van Strafrecht).

Toch maakte het OM op 15 juni bekend de scholengemeenschap niet te zullen vervolgen. De school zou haar beleid hebben aangepast en bij de behandeling van leerlingen geen onderscheid meer maken op basis van seksuele gerichtheid. Omdat het delict zou zijn gestopt, vindt het OM vervolging niet nodig.

Volgens het COC gaat dit er volstrekt aan voorbij dat het strafrecht ook andere functies heeft dan het ‘delict te doen stoppen’. Het gaat dan bijvoorbeeld om het stellen van een norm en het zorgen voor gerechtigheid voor de slachtoffers.

Het COC wil dat de regering zorgt dat er een einde komt aan afwijzing van LHBTI personen door alle scholen. Daarover maakte de organisatie afspraken met 10 politieke partijen in COC’s Regenboog Stembusakkoord.

[Bron: COC Nederland]