Volver a la vista general

Distinción para el embajador de Pink50+ Joop Schermer y la embajadora trans Corine van Dun

Joop Schermer en Corine van Dun zijn uitgeroepen tot Mr. en Mrs.  Senior Pride 2022. Zij kregen deze onderscheiding op zondag 6 november uitgereikt in het kader van de Nationale Roze Ouderen dag, tijdens een feestelijke bijeenkomst in Amsterdam.

De verkiezing is een initiatief van de Stichting Roze 50+, waarin ouderenbond ANBO en LHBTI-belangenvereniging COC Nederland samenwerken. De onderscheiding gaat naar mensen die veel betekenen of betekend hebben voor lhbti+ personen in het algemeen en lhbti+ senioren in het bijzonder.

Joop Schermer (69) uit Heiloo (Noord Holland) zet zich al jaren in voor acceptatie van lhbti+ personen van alle leeftijden en van lhbti+ senioren in het bijzonder. Joop geeft voorlichting en advies aan zorg- en welzijnsinstellingen in zijn provincie en internationaal. Daarnaast bekleedt hij diverse bestuursfuncties en is hij een waardevolle, gedreven vrijwilliger. Met zijn professionele achtergrond in zorg en management is hij een waardevolle gesprekspartner voor collega ambassadeurs van de Stichting Roze 50+ en voor zorg- en welzijnsinstellingen.

Mrs Senior Pride 2022 is Corine van Dun (69) uit Utrecht, transambassadeur en rolmodel voor veel transgender personen. In haar tijd als voorzitter van Transgender Netwerk Nederland heeft Corine veel werk verzet voor de strijd voor een toegankelijkere transgenderwet, waardoor transgender personen niet langer verplicht werden tot medische ingrepen (zoals sterilisatie) voordat zij hun geslacht op officiële documenten mochten laten veranderen. Als ambassadeur geeft zij voorlichting over transgender ouderen.

Roze 50+ organiseert de Nationale Roze Ouderen dag dit jaar voor de achtste keer om aandacht te vragen voor de positie van lhbti+ senioren in Nederland.

Tanja Ineke, voorzitter St. Roze50+: “Het belang van het werk van Roze 50+ voor lhbti+ senioren uit zich misschien nog wel het meest in de tomeloze inzet van onze vrijwilligers. Ik ben dan ook bijzonder trots op Joop Schermer en Corine van Dun, zij zetten zich al jaren belangeloos voor anderen in!” 

Bron: Stichting Roze50+ Foto: Marjon van de Vegte