lhbti+ protesten in hongarije
Terug naar overzicht

EU zet procedure tegen Hongaarse anti-LHBTI wet door

De EU zet haar procedure tegen Hongaarse anti-LHBTI wet door. Op 2 december zet de Europese Commissie een tweede stap in de zogenaamde ‘inbreukprocedure’ om Hongarije over de wet ter verantwoording te roepen. Dat meldt de Europese LHBTI organisatie ILGA Europe, die verheugd is over de stap. Ook het COC, dat in juni met activisten en mensenrechtenorganisaties een demonstratie tegen de wet organiseerde, juicht de stap toe.

De Europese Commissie (EC) begon op 2 december met de tweede fase van haar inbreukprocedure tegen EU-lidstaat Hongarije, wegens de anti-LHBTI wet die het Hongaarse parlement op 23 juni aannam.

De eerste stap in de procedure tegen Hongarije zette de Europese Commissie op 15 juli. De Hongaarse premier, Viktor Orbán, reageerde daarop door de Commissie te beschuldigen van “gelegaliseerd hooliganisme”. Hij kondigde plannen aan om een ​​referendum over de wet te houden. Daarbij hield hij ten onrechte vol dat de inbreukprocedure specifiek tot doel zou hebben zich te bemoeien met het Hongaarse onderwijssysteem. Sindsdien heeft een aantal Hongaarse regeringsfunctionarissen op soortgelijke wijze getracht het Hongaarse en Europese publiek te misleiden met betrekking tot de inhoud van de wet en de inbreukprocedures.

Op 2 december besloot de Commissie dat zij het officiële antwoord van Hongarije op de inbreukprocedure onvoldoende vindt. Daarom startte de Commissie de tweede fase van de inbreukprocedure aan. De Commissie stuurt nu een brief aan Hongarije waarin wordt toegelicht welke artikelen van de wet in strijd zijn met EU-wetgeving. De Commissie eist dat die artikelen worden gewijzigd. Ook schrijft de Commissie het gaat om het schenden van mensenrechten door Hongarije, en niet om onderwijsregels.

Hongarije heeft volgens de Commissie niet kunnen aantonen dat de anti-LHBTI wet niet-discriminerend is. Volgens de Commissie is de Hongaarse anti-LHBTI wet een schending van de menselijke waardigheid, de vrijheid van meningsuiting en informatie, het recht op eerbiediging van het privéleven en het recht op non-discriminatie zoals vastgelegd het EU-Handvest van Grondrechten

Katrin Hugendubel, Advocacy Director bij Europa’s toonaangevende LHBTI-organisatie ILGA-Europe: “De Hongaarse regering blijft de feiten verdraaien en stelt dat ze kinderen beschermt en dat deze wet de wil van het volk weerspiegelt. Beide verklaringen zijn overduidelijk onjuist. De anti-LHBTI wet is een aanslag op zowel de kinderrechten als de rechten van LHBTI personen, terwijl de steun voor LHBTI-gelijkheid in Hongarije juist groeit.”

“Met de anti-LHBTI wet en zijn referendum probeert Orbán de aandacht af te leiden van de enorme problemen waarvoor zijn regering verantwoordelijk is. De Europese Commissie roept de Hongaarse regering terecht ter verantwoording voor het schenden van de Europese Verdragen en moet deze procedure doorzetten, bijvoorbeeld door Hongarije voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen.”

Hongarije heeft nu twee maanden de tijd om de door de Commissie gewraakte wetsartikelen te wijzigen. Als dat niet gebeurt, zal de Commissie de zaak doorverwijzen naar het Europese Hof.

Bron: ILGA EU/COC, foto Geert van Tol