Terug naar overzicht

Europees Hof: 'Verbod Turks LHBT-blad in strijd met Europees recht'

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat het Turkse verbod van een blad van de Turkse LHBT-organisatie Kaos GL in strijd is met het Europees Handvest voor de Rechten van de Mens.

turkije-kaos-gl-blad-2006-pornografieOp bevel van een Turkse rechtbank werd in 2006 een nummer van het blad van Kaos GL uit de handel genomen. Volgens de rechtbank was het hoofdartikel van het blad over pornografie namelijk ‘in strijd met de publieke moraal’. Kaos GL besloot daarop het vonnis aan te vechten bij het Europees Hof in Straatsburg.

Dat Europees Hof heeft afgelopen dinsdag in de zaak Kaos GL vs Turkije unaniem geoordeeld dat het Turkse vonnis in strijd is met het Europees recht, omdat het een aantasting is van het recht op vrije meningsuiting en persvrijheid. Dat fundamentele grondrecht is vastgelegd in artikel 10 van het Europees Handvest.

Volgens de Europese rechters is het uit handel nemen van het tijdschrift een ‘onevenredige ingreep’ geweest, die in een democratische samenleving ‘onnodig’ is. Ook bescherming van minderjarigen is volgens de Europese rechters geen rechtsgrond voor het verbieden van het blad. De Turkse autoriteiten hadden dat namelijk ook kunnen bereiken door de verkoop van het blad aan personen jonger dan 18 jaar te verbieden.

Kaos GL en ILGA-Europe hebben het vonnis van het Europees Hof met instemming begroet. Beklemtoont wordt dat het om belangrijk vonnis gaat, omdat daarin onomwonden gesteld wordt dat bescherming van de publieke (en seksuele) moraal geen rechtsgrond is voor het inperken van de vrijheid van meningsuiting.

[Bron/Foto: Europees Hof]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!