Retour à l'aperçu

COC Amsterdam - débat sur les élections du conseil

Van alle Amsterdamse politieke partijen zijn de woordvoerders diversiteitbeleid, waaronder het homo-emancipatiebeleid valt, uitgenodigd.

Toegezegd hebben in ieder geval:
Amma Asante (PvdA), Robert Floss (VVD), Maarten van der Meer (GroenLinks), Ivar Manuel (D66), Jupijn Haffmans (Amsterdam Anders/De Groenen) en Maurice Limmen (CDA).

Vragen die onder andere gesteld worden gaan over:

• Hoe kijkt u aan tegen

voorlichting over homoseksualiteit

in het onderwijs, zou dit verplicht moeten zijn?

• Hoe kijkt u aan tegen de

veiligheidssituatie

van homo’s en transgenders in Amsterdam, wat gaat u partij hieraan doen?

• Hoe staat het met de

tolerantie tegenover homoseksualiteit

bij nieuwe Nederlanders? Wat vind u dat er aanvullend dient te gebeuren? Met name ook over de tolerantie naar homoseksuelen en transgenders uit eigen kring?

• Hoe groot vind u het belang van een

sterk COC

in Amsterdam?

Alle vrijwilligers, leden en gebruikers van COC Amsterdam en overige geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd bij dit debat aanwezig te zijn. Toegang gratis.

Op aanvraag kunt u per e-mail ([email protected]) enkele uittreksels uit de verkiezingsprogramma’s opvragen

19 januari 2005 vanaf 20.00 uur in COC Amsterdam, Rozenstraat 14.