Retour à l'aperçu

Les Églises présentent une déclaration contre la violence anti-gay

‘Met het afkeuren van geweld zijn we er nog niet, maar dit is wel een eerste, concrete en belangrijke stap van de gezamenlijke kerken in het omgaan met homoseksuelen binnen de kerk’, aldus voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland.

‘Vooral het feit dat de kerken fouten uit het verleden erkennen en, naast fysiek geweld, ook psychisch en verbaal geweld veroordelen, is van groot belang voor homoseksuelen in deze geloofgemeenschappen. Ook is het winst dat de kerken aangeven hun collega’s in homofobe landen als Letland en Oeganda te zullen aanspreken’, stelt voorzitter Wielie Elhorst van het LKP.

De kerkelijke verklaring wordt ondertekend door de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Zevende-dags Adventisten, de Doopsgezinden, de Remonstranten en door de Raad van Kerken namens de daarbij aangesloten kerkgenootschappen – waaronder de Rooms-Katholieke Kerkprovincie en de Protestantse Kerk in Nederland).

Een aantal kerkgenootschappen weigert ondertekening. ‘Wij vinden dat laf en getuigen van vooroordelen’, oordelen Bergkamp en Elhorst. ‘Geen kerk kan toch tegen een verklaring tegen geweld zijn?’

De presentatie van de verklaring vond plaats in de Utrechtse Domkerk in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de betrokken kerkgenootschappen.

Minister Marja van Bijsterveldt (OCW, homo-emancipatie) en burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht onderstreepten het belang van de verklaring.

Op 17 mei, de dag van de presentatie, is het de Internationale Dag tegen Homo/Transfobie (IDAHO). IDAHO staat dit jaar in het teken van religie. De kerkelijke verklaring komt tot stand in het kader van het project De Dialoog, dat het gesprek over homoseksualiteit in onder andere godsdienstige kringen stimuleert en faciliteert.
Les Églises présentent une déclaration contre la violence anti-gay
Meer informatie is te vinden op www.idahonederland.nl en via Twittertag #IDAHONL.