Retour à l'aperçu

Le mouvement gay exhorte le cabinet à rejeter un fonctionnaire

Op dinsdag 25 oktober bleek al dat een grote Kamermeerderheid vindt dat ambtenaren van de burgerlijke stand niet langer mogen weigeren om lesbische- en homoparen te trouwen.

Boter bij de vis

In een brief aan regering en Tweede Kamer eisen de belangenorganisaties dat het kabinet vrijdag ‘boter bij de vis’ doet. ‘Wetende dat LHBT’s in diverse gemeenten worden weggetreiterd uit hun eigen huis, zou het kabinet onomwonden stelling moeten nemen tegen discriminatie, in plaats van ambtenaren toe te staan om onderscheid te maken tussen heteroseksuelen en homoseksuelen,’ zo schrijven de organisaties.

De belangenorganisaties vinden dat elke Nederlandse burger moet kunnen vertrouwen op een neutrale overheid, waarvan de vertegenwoordigers geen onderscheid maken op grond van seksuele voorkeur. Ze verwijzen naar adviezen van de Commissie Gelijke Behandeling en Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die ook pleiten voor afschaffing van het fenomeen weigerambtenaar.

Op vrijdag 14 oktober lekte uit dat het kabinet ruimte aan weigerambtenaren wil blijven bieden. Een daartoe strekkend voorstel van de ministers Van Bijsterveldt (Emancipatie) en Donner (BZK) zou zijn besproken in de ministerraad, maar een definitief besluit werd uitgesteld. Minister Van Bijsterveldt noemde ruimte voor weigerambtenaren onlangs in een interview met NRC Handelsblad ‘óók emancipatie’.

Vrije kwestie

Er is politieke ruimte om de kwestie nu definitief te regelen. Regeringspartij VVD schrijft in haar verkiezingsprogramma dat ze af wil van de weigerambtenaar en gedoogpartij PVV liet op 25 oktober weten er net zo over te denken. Het betreft een zogenaamde ‘vrije kwestie’ voor het kabinet: voor het eerst sinds 2003 is in het regeerakkoord geen afspraak opgenomen die afschaffing belemmert.

COC Nederland voerde de afgelopen jaren regelmatig actie tegen de weigerambtenaar, onder meer tijdens Gay Pride 2011. De brief aan het kabinet wordt ondertekend door Company Pride Platform, De Kringen, Het Blauwe Fonds, Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit, MOVISIE (programma LHBT-emanciptatie), ProGay, Schorer, Stichting Hoezo/Expreszo, Stichting OndersteBoven – De Lesbische Alliantie, Stichting Malaica, Stichting PANN, Stichting Vrienden van de Gay Krant en Transgender Netwerk Nederland (TNN).