Retour à l'aperçu

Après-midi d'étude de l'Association de travail des théologiens queer

De stelling dat homo’s en lesbiennes hun identiteit niet in hun seksualiteit, maar in Christus moeten zoeken is actueel, want het kenmerkt(e) de werkwijze van Different, waarover de afgelopen maanden veel te doen is geweest. Ook in een van de lezingen tijdens een congres van de Theologische Universiteit in Kampen kwam dit naar voren.

Zulke uitspraken en manieren van denken roepen vragen op (die overigens niet alleen relevant zijn voor orthodoxe christenen) zoals:
– Wat is seksuele identiteit, wat is ‘identiteit in Christus’, en hoe verhouden die twee zich tot elkaar?
– Als homoseksuele identiteit onderschikt is aan christelijke identiteit, geldt dit dan niet evenzeer voor iedere vorm van seksualiteit?
– Op welke manieren wordt het begrip ‘identiteit’ binnen queer theorie/theologie geproblematiseerd en gedeconstrueerd? Spelen dergelijke queertheoretische/-theologische inzichten niet juist opvattingen over de ‘veranderlijkheid’ en ‘geneesbaarheid’ van homoseksualiteit in de kaart?

Die vragen zullen centraal staat op de studiemiddag van het Werkverband van Queer Theologen (WHT)op vrijdag 25 mei in Utrecht.

Ter voorbereiding lezen we hoofdstuk 2 uit het boek Sexuality and the Christian Body van Eugene Rogers (1999). Als bestuur hebben we enkele leden gevraagd om een korte reactie op de tekst voor te bereiden.

Het WHT wil queer theologen verenigen met het oog op onderlinge ontmoeting en gezamenlijke bezinning. Het WHT staat daarbij voor een positieve theologische waardering van seksuele diversititeit en komt op voor een gelijke acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en transseksuelen binnen kerken en in de samenleving als geheel.

WHT-Studiedag over christelijke en seksuele identiteit

Datum: vrijdag 25 mei 2012
Tijd: 14.30 ontvangst, 15.00 begin, 17.00 borrel
Locatie: Silogebouw, Herenstraat 34-36 te Utrecht

Voor aanmelding of vragen kun je via mail contact opnemen met WHT-voorzitter Marco Derks.