Retour à l'aperçu

Premièrement : L'Observatoire des droits de l'enfant mentionne également les questions relatives aux LGBT.

De Kinderrechtenmonitor 2013 die vandaag in Den Haag wordt gepresenteerd noemt voor het eerst ook een aantal punten die van belang zijn voor lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) kinderen en kinderen met een intersekse conditie. COC Nederland is blij dat LHBTI-kinderen en –jongeren op in de Kindermonitor zijn opgenomen. “Dat is een grote verbetering ten opzichte van de Kinderrechtenmonitor 2012”, zegt COC-medewerkster Suzanne van Rossenberg, die werkt aan een specifieke kinderrechtenrapportage over de situatie van LHBTI-kinderen.

De Kinderrechtenmonitor 2013 wordt op woensdag 11 september in het Haagse Nieuwspoort gepresenteerd door Kinderombudsman Marc Dullaert. Suzanne van Rossenberg is namens COC Nederland aanwezig bij de presentatie en de aansluitende lunch voor professionals die zich inzetten voor kinderrechten in ons land.

In de Kinderrechtenmonitor 2013 wordt voor het eerst op een aantal punten de situatie van LHBTI-kinderen meegenomen, waaronder in de paragraaf seksuele gezondheid (pag. 107). Ook wordt de discriminatie die LHBT-kinderen en –jongeren ervaren in een paragraaf beschreven (pag. 127).

COC Nederland is blij dat LHBTI-kinderen en –jongeren op deze drie plekken in de Kinderrechtenmonitor 2013 van de Kinderombudsman worden genoemd. “Dat is een grote verbetering ten opzichte van de Kinderrechtenmonitor 2012”, zegt COC-medewerkster Suzanne van Rossenberg. “Er valt echter nog veel meer te zeggen over de situatie van LHBTI-kinderen en –jongeren aan de hand van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK).”

Daarom werkt COC Nederland op dit moment samen met Defence for Children en met ondersteuning van het ministerie van OCW aan een eigen kinderrechtenrapportage over de situatie van LHBTI-kinderen tot 18 jaar.

De rapportage waar Van Rossenberg namens het COC aan werkt, zal een aanvulling zijn op andere kinderrechtenrapportages, zoals de jaarlijkse Kinderrechtenmonitor van de Kinderombudsman. De Nederlandse overheid rapporteert elke vier jaar over het wel en wee van kinderen in Nederland aan het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties (VN). De eerstvolgende bespreking van Nederland door het VN-Kinderrechtencomité zal naar verwachting in 2014 plaats vinden. De rapportage van COC Nederland over LHBTI-kinderen wordt daarin dan meegenomen.

Zie HIER een pdf-bestand van de Kinderrechtenmonitor 2013.

[Bron: COC NL, Kinderombudsman – Foto Kinderombudsman Marc Dullaert: COC NL/Suzanne van Rossenberg]