Retour à l'aperçu

L'étude sur la reconnaissance des visages est "terrifiante".

Onderzoekers van de Amerikaanse Stanford Universiteit stellen dat ze door gezichtsherkenningstechniek met vrij grote zekerheid kunnen vaststellen of iemand lesbisch of homo is. COC-voorzitter Tanja Ineke spreekt van een ‘doodeng onderzoek’.

“Als dit blijkt te kloppen, vind ik het een doodeng onderzoek”, reageert Ineke. “En wat heb je er in vredesnaam aan? Laat ze onderzoeken hoe je homofobie aanpakt!”

“Je moet er niet aan denken dat dit soort techniek in de verkeerde handen komt van regimes in Tsjetsjenië of Iran, waar LHBTI’s vervolgd worden. Wat ons betreft moeten mensenrechtenclubs, overheden en sociale media zulke technieken aan banden leggen om de gevaren zo veel mogelijk te beperken,” aldus Tanja Ineke.

De COC voorzitter wijst er op dat onderzoekers eerder meenden een methode te hebben gevonden om vast te stellen of iemand LHBTI is, maar dat dit later vaak toch niet bleek te kloppen. Ineke wijst op tekortkomingen aan het huidige onderzoek. Zo is alleen gekeken naar witte mensen die ‘uit de kast zijn’ en lijkt het onderzoek biseksuelen buiten beschouwing te laten.

Onderzoekers Michal Kosinski en Yilan Wang van de Stanford Universiteit zouden hebben ontdekt dat een door hen ontwikkeld computeralgoritme in 81 procent van de gevallen correct een homoman kan herkennen en in 74 procent van de gevallen een lesbische vrouw. Het computeralgoritme zou daarmee beter scoren dan mensen, want die wisten maar in 61 procent van de gevallen een homoman te herkennen en in maar 54 procent van de gevallen een lesbische vrouw. Het computerprogramma scoort zelfs nog beter als er van de personen meerdere foto’s beschikbaar zijn. In dat geval scoort het algoritme bij de homomannen 91 procent en bij de lesbische vrouwen 83 procent. Er werden voor het onderzoek 35.000 foto’s gebruikt van de gezichten van voornamelijk blanke mannen en vrouwen van Amerikaanse datingsites.

De onderzoekers komen zelf ook tot de conclusie dat hun onderzoeksresultaten een gevaar kunnen betekenen voor de privacy en veiligheid van LHBTI’s, omdat bedrijven en staten steeds meer gebruik maken van computeralgoritmes om het privéleven en de opvattingen van mensen in kaart te brengen.

[Bron: COC NL – Foto Gezichtsherkenning, uit onderzoek Stanford Universiteit]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!