Retour à l'aperçu

L'IND ne met pas en œuvre sa nouvelle politique d'asile pour les LGBT

De IND voert het nieuwe asielbeleid voor LHBTI’s niet uit. Dat schrijft COC Nederland in een brief aan de Tweede Kamer, die woensdag over het asielbeleid spreekt. COC Nederland noemt de handelwijze van de IND ‘onbegrijpelijk en onacceptabel’ en roept staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) op om er direct verandering in te brengen.

“LHBTI-asielzoekers hebben niets aan nieuw beleid als de IND het niet uitvoert”, aldus COC-voorzitter Tanja Ineke. “De IND lijkt geen boodschap te hebben aan een besluit van de eigen staatssecretaris en een royale Kamermeerderheid. Dat is onbegrijpelijk en onacceptabel. Er moet direct verandering in komen.”

Op 4 juli presenteerde staatssecretaris Harbers het nieuwe LHBTI-asielbeleid. Belangrijkste wijziging is dat van LHBTI-asielzoekers geen ‘proces van bewustwording en zelfacceptatie’ meer verwacht wordt.

Voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) was dit sinds 2015 het belangrijkste criterium om te bepalen of een asielzoeker LHBTI is. COC-onderzoek toonde aan dat het gaat om een ondeugdelijk stereotype waarmee niet kan worden vastgesteld of een asielzoeker LHBTI is. Veel LHBTI asielzoekers hebben een dergelijk proces niet doorgemaakt of begrijpen niet wat er mee bedoeld wordt. Daarom werd het beleid in juli door Harbers gewijzigd.

Uit jurisprudentie van de afgelopen twee maanden blijkt dat de IND zich in rechtszaken nog steeds ten onrechte beroept op het afgeschafte, stereotiepe criterium en daarbij uitspreekt dat het beleid niet is gewijzigd.

De IND wijst in totaal bijna veertig procent (37%) van de door het COC onderzochte LHBTI-asielverzoeken af. In bijna alle gevallen (85%) is dat omdat niet geloofd wordt dat ze LHBTI zijn. Het verzoek van een Afrikaanse asielzoeker werd bijvoorbeeld afgewezen omdat hij ‘zonder enige scrupules zijn homoseksualiteit omarmde.’

Oekraïne en Cuba

In de brief aan de Tweede Kamer vraagt het COC ook om het voor LHBTI-vluchtelingen uit Oekraïne en Cuba eenvoudiger te maken om in Nederland asiel te krijgen. Ook belangenorganisatie LGBT Asylum Support pleit ook voor.

De Nederlandse regering beschouwt Oekraïne als een ‘veilig land van herkomst’, wat betekent dat mensen uit dat land in beginsel geen asiel in Nederland krijgen. Het COC wijst er op dat Oekraïne volgens gezaghebbende mensenrechtenorganisaties niet veilig is voor LHBTI’s. Het COC wil daarom dat er voor LHBTI’s een uitzondering op het veiligelandenbeleid wordt gemaakt.

De situatie voor LHBTI’s op Cuba is nog steeds ronduit slecht. LHBTI’s en activisten worden er onderdrukt, bedreigd, mishandeld en hun leven loopt gevaar. Volgens staatssecretaris Harbers valt de situatie op Cuba wel mee. Het COC wil dat er onderzoek komt naar de situatie van LHBTI’s op Cuba en en dat Cubaanse LHBTI’s eenvoudiger asiel in Nederland kunnen krijgen. Afgelopen jaar vroegen naar schatting vierhonderd Cubaanse LHBTI’s asiel in Nederland. Tot nu toe werden al hun verzoeken afgewezen.

[Bron: COC NL – Foto staatssecretaris Harbers: Rijksoverheid.nl]

Le COC soutient les personnes LGBT - Soutenez-vous le COC ?