Retour à l'aperçu

Chambre basse : 7,5 millions d'euros supplémentaires pour les projets de défense des droits de l'homme à l'étranger

De Tweede Kamer is op initiatief van D66 akkoord gegaan met het vrijmaken van € 7,5 miljoen voor hulp aan meisjes, vrouwen en LHBTI’s in het buitenland. Tweede Kamerlid Alexander Hammelburg: ‘Corona heeft niet alleen de wereldwijde volksgezondheid aangetast. Vele meisjes, vrouwen en LBHTI‘s in het buitenland lijden aan een toename van discriminatie, uitsluiting en geweld. De druk op maatschappelijke organisaties die hen helpen is door de pandemie enorm toegenomen. Door corona moesten ze enerzijds meer mensen helpen en droogden anderszijds de inkomsten op. Om kwetsbare meisjes, vrouwen en LBHTI’s te helpen in deze barre tijden hebben we daarom miljoenen extra beschikbaar gesteld aan deze organisaties.‘ 

Kleinschalig en effectief
De miljoenen extra euro’s komen beschikbaar in een fonds dat wordt beheerd door Nederlandse ambassades in het buitenland. Kleinschalige lokale initiatieven die voldoen aan de doelstellingen van het helpen van meisjes, vrouwen en LHBTI’s kunnen bij de ambassades een aanvraag doen voor financiering. Hammelburg: ‘Juist de lokale, kleine initiatieven zijn enorm effectief omdat ze geworteld zijn in de gemeenschappen. Tegelijkertijd komen ze heel moeilijk aan financiering. De ambassade is voor hen een bereikbaar loket. Daarom stellen wij dit geld ook beschikbaar aan een fonds dat door de ambassade wordt beheerd. Zo kunnen meisjes, vrouwen en LHBTI’s snel en effectief geholpen worden. Het geld komt vanuit Den Haag, de hulp komt van dichtbij. Daar hebben de organisaties en dus de mensen die geholpen moeten worden het meeste aan.‘