Terug naar overzicht

Franse burgemeester mag trouwen paren van gelijk geslacht niet weigeren

De Franse Constitutionele Raad heeft geoordeeld dat Franse burgemeesters niet mogen weigeren om paren van gelijk geslacht te trouwen.  De burgemeesters die om een uitspraak gevraagd hadden, nemen met dit vonnis geen genoegen en stappen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Zeven Franse burgemeesters stapten vorige maand naar de Constitutionele Raad om de wet aan te vechten die sinds afgelopen mei het huwelijk in Frankrijk openstelt voor paren van gelijk geslacht. De burgemeesters verlangen dat er in die wet een bepaling wordt opgenomen die het mogelijk maakt voor trouwambtenaren met gewetensbezwaren te weigeren paren van gelijk geslacht in de echt te verbinden. Franse burgemeesters zijn ook gerechtigd huwelijken te sluiten en deze zeven burgemeesters hebben gewetensbezwaren tegen het opengestelde huwelijk kenbaar gemaakt.

De burgemeesters stelden dat het ontbreken in de wet van een uitzonderingsbepaling voor gewetensbezwaarden indruist tegen de Franse Grondwet, maar de Constitutionele Raad heeft die visie vandaag afgewezen.

De Constitutionele Raad oordeelt dat het voltrekken van huwelijken een exclusieve overheidstaak is die zonder onderscheid uitgevoerd dient te worden door overheidsdienaren. Dat geldt zowel voor ambtenaren als voor gekozen overheidsfunctionarissen zoals burgemeesters.

De zeven burgemeesters gaan tegen het vonnis in hoger beroep bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het Europese Hof oordeelde eerder dit jaar in de zaak van de Britse weigerambtenaar Lilian Ladele dat haar ontslag door de Londense deelgemeente Islington niet in strijd is met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het Europees Hof stelde dat overheden ruimte mogen geven aan weigerambtenaren, maar niet in strijd met het EVRM handelen als ze geen ruimte laten aan weigerambtenaren.

[Bron: France24 – Foto Franse Constitutionele Raad: WikiCommons]