Terug naar overzicht

Gay Alert - COC verwacht meer van gemeente Utrecht

Volgens de gemeente was bij het merendeel van de tien klachten van lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) sprake van woonoverlast. In een enkel geval ging het om beginnende pesterijen. De laatste klacht dateert van begin februari.

Op de vraag van GroenLinks of men ‘tevreden’ is met het aantal meldingen, antwoordt het college dat men die vraag ‘niet met een ja of nee’ kan beantwoorden. Men beklemtoont dat Gay Alert bedoeld is om zaken ‘in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken’. Een melding via Gay Alert is volgens het college een startpunt voor aanpak van de klachten. Volgens de gemeente worden slachtoffers tijdens het gehele proces bovendien ‘goed op de hoogte gehouden.’ Voor de onmiddellijke aanpak van incidenten vindt het college de huidige aanpak voldoende.

Het COC verwacht meer van het gemeentebestuur. ‘Wat telt is dat er een einde komt aan het geweld tegen LHBT’s in Utrecht,’ stelt vicevoorzitter Wouter Neerings van COC Nederland.

Neerings wijst er op dat na instelling van het Gay Alert meer gevallen van homo- en transfoob geweld in Utrecht gemeld worden: tien gevallen in de stad Utrecht in drie maanden tegenover 18 aangiften in de provincie Utrecht in geheel 2009.

‘Maar ik vrees dat het ook hier nog slechts om het topje van de ijsberg gaat, aangezien zeven op de tien LHBT’s in Nederland te maken krijgen met anti-LHBT geweld’ zegt Neerings. Hij wil daarom dat aan het Gay Alert meer bekendheid wordt gegeven in de Utrechtse _gay scene_. Ook wil hij dat het Utrechtse gemeentebestuur haar toezegging aan het COC nakomt dat op alle Utrechtse scholen voorlichting over homoseksualiteit gegeven gaat worden.

Gay Alert (tel: 030-2867700) werd eind november 2010 door burgemeester Aleid Wolfsen ingesteld naar aanleiding van een reeks van voorvallen waarbij LHBT’s hun buurt uit werden gepest. De slachtoffers van die pesterijen klaagden over het weinig daadkrachtige optreden van de autoriteiten tegen de overlastplegers.

Het COC voerde in november een gesprek met burgemeester Wolfsen en eiste aanvullende maatregelen om het anti-LHBT geweld aan te pakken.

Zie: GAY ALERT- College-antwoorden op GL-vragen.

Zie verder ons dossier Veiligheid en discriminatie.