Terug naar overzicht

Geef LHBT's uit Iran hoogste asielstatus

Geef LHBT’s uit Iran de hoogste asielstatus. Die oproep doet COC Nederland in een brief aan de Tweede Kamer en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel). De Tweede Kamer spreekt op donderdag 4 februari over het asielbeleid.

Systematisch vervolgd

Aanleiding voor de COC-oproep is een brief van Human Rights Watch (HRW) en OutRight aan de Nederlandse regering. Volgens deze mensenrechtenorganisaties worden LHBT’s in Iran systematisch vervolgd, net als anderen die niet voldoen aan traditionele gendernormen. Volgens een ambtsbericht van de Nederlandse regering zou van systematische vervolging geen sprake zijn. Ambtsberichten zijn mede bepalend voor de vraag of vluchtelingen in Nederland asiel krijgen.

Doodstraf

De mensenrechtenorganisaties wijzen de regering op meer fouten in het ambtsbericht. De Nederlandse regering meende in 2014 nog een ‘lichte positieve tendens’ voor LHBT’s uit Iran waar te nemen. HRW en OutRight wijzen er op dat er in 2013 juist een nieuw artikel is toegevoegd aan de Iraanse strafwet dat zelfs een omhelzing of kus van twee mannen of twee vrouwen strafbaar stelt. Op ‘sodomie’ stond in Iran al de doodstraf.

Volgens de Nederlandse regering kunnen LHBT’s in Iran zich ‘vrij in de samenleving bewegen’ zolang ze een ‘laag profiel houden’. Volgens HRW en OutRight is dat ‘incorrect’. Het COC meent dat het per definitie ondenkbaar is dat LHBT’s zich vrij kunnen bewegen in een land waar hen de doodstraf boven het hoofd hangt.

Executiedreiging

HRW en OutRight noemen schrijnende voorbeelden van LHBT-vervolging in Iran. Zo vielen zo’n 50 leden van de Republikeinse Garde binnen bij een verjaardagsfeest, waar ze 17 verondersteld homoseksuele mannen arresteerden. Die werden overgebracht naar een geheim detentiecentrum waar ze naakt werden gefilmd, geslagen en waar de indruk werd gewekt dat ze geëxecuteerd zouden worden. HRW schreef al in 2010 dat de ‘executiedreiging reëel is voor de kwetsbare LHBT gemeenschap in Iran.’

LHBT’s uit Iran kregen in Nederland sinds 2006 altijd asiel wegens de gevaarlijke situatie in het land. Sinds januari 2014 is het individuele asielrelaas bepalend voor de vraag of een Iraanse LHBT in Nederland asiel krijgt en kunnen LHBT’s worden teruggestuurd. Volgens de Nederlandse regering was er namelijk geen sprake meer van systematische vervolging, een veronderstelling die nu onjuist blijkt. Het COC bepleit dat Iraanse LHBT’s in Nederland weer altijd asiel krijgen.

‘Veilige’ landen niet veilig voor LHBT’s

Het COC tekent in de brief ook protest aan tegen het zogenaamde ‘veilige landen van herkomst-beleid’ van de staatssecretaris. Dijkhoff overweegt om landen als Marokko en Jamaica bij voorbaat veilig te verklaren, waardoor asielaanvragen uit deze landen zeer snel kunnen worden afgewezen.

Het COC wijst er op dat deze ‘veilige’ landen vaak niet veilig zijn voor LHBT’s. Zo zijn er in Marokko recent nog LHBT’s gearresteerd wegens hun seksuele identiteit, en worden LHBT’s in Jamaica vaak op afschuwelijke wijze vervolgd. HRW beschrijft bijvoorbeeld de moord op een jonge Jamaicaanse transgendervrouw die – nadat mensen ontdekten dat ze trans was – werd geslagen, gestoken, neergeschoten en overreden met een auto.

[Bron: COC NL – Foto: cover HRW-Iranrapport ‘We Are A Buried Generation’]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!