Terug naar overzicht

‘Geen discriminerende voorwaarden spermadonoren’

Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat spermabanken in een richtlijn moeten opnemen dat ze niet tegemoet komen aan voorwaarden van spermadonoren over seksuele gerichtheid, godsdienst, ras, nationaliteit en burgerlijke staat. Dat is volgens het College namelijk discriminatie van  vrouwen die sperma willen ontvangen. Het advies zal door de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gybnaecologie (NVOG) worden overgenomen en onderdeel worden van de richtlijn voor spermabanken.

Spermabanken hebben de afgelopen jaren steeds meer te maken met donoren die voorwaarden stellen aan de afgifte van hun sperma. Zij willen hun sperma niet beschikbaar stellen aan lesbische of ongehuwde vrouwen. Of zij stellen eisen aan de afkomst of het geloof van de vrouw.

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) werkt samen met de Vereniging voor Klinische Embryologie (KLEM) aan een richtlijn die duidelijkheid moet bieden over de toelaatbaarheid van deze voorwaarden. Ter voorbereiding op deze richtlijn vroeg de NVOG het College voor de Rechten van de Mens te adviseren in het licht van de gelijke behandelingswetgeving.

Mogen spermadonoren eisen stellen aan vrouwen die sperma willen ontvangen op grond van hun seksuele gerichtheid, godsdienst, ras, nationaliteit of burgerlijke staat? Discrimineren spermabanken als zij ingaan op zulke voorwaarden?

Advies

Het College voor de Rechten van de Mens adviseert de NVOG in de richtlijn op te nemen dat spermabanken niet tegemoet komen aan voorwaarden van spermadonoren over seksuele gerichtheid, godsdienst, ras, nationaliteit en burgerlijke staat.

Als spermabanken voorwaarden van spermadonoren over bijvoorbeeld seksuele gerichtheid of afkomst toestaan, discrimineren zij de vrouwen die het sperma willen ontvangen. Discrimineren bij het aanbieden van diensten is in Nederland verboden. Aan de andere kant krijgen spermabanken te maken met donoren die zulke voorwaarden stellen vanwege hun geloofs-, levens- of politieke overtuiging.

Uit de gelijkebehandelingswetgeving volgt dat het belang van vrouwen om niet te worden gediscrimineerd zwaarder weegt dan het belang van donoren om zulke voorwaarden te mogen stellen.

Aanleiding

Sinds 2004 is anonieme spermadonatie in Nederland niet meer mogelijk en is het aantal spermadonoren fors teruggelopen. Kinderen die verwekt zijn met sperma van een donor hebben vanaf 16-jarige leeftijd recht op de persoonsgegevens van hun donor. Zij kunnen dan contact met hem opnemen. Dit is zeer waarschijnlijk de reden dat de afgelopen jaren mannen in toenemende mate voorwaarden stellen aan de afgifte van hun sperma.

De NVOG heeft het College laten weten dat zij het advies overneemt in de richtlijn.

Lees HIER het advies van het College voor de Rechten van de Mens.

[Bron/Illustratie: College voor de Rechten van de Mens]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!