Terug naar overzicht

Geen vertrouwenspersoon voor LHBT's in asielzoekerscentra

Volgens minister Leer is het ‘bestaande beleid dat ertoe dient de veiligheid en leefbaarheid van alle asielzoekers te borgen’ toereikend ‘om ook groepsspecifieke problematiek aan te pakken’.

‘Op de asielzoekerscentra worden asielzoekers met specifieke ondersteuningsbehoeften doorverwezen en in contact gebracht met specialistische organisaties’, aldus de bewindsman. Het is niet volgens de minister daarom niet nodig om voor elke groep een eigen vertrouwenspersoon aan te stellen.

Minister Leers zegt in zijn antwoord ook dat hij veel waarde hecht aan het onderkennen van gendergerelateerde aspecten – waaronder homoseksualiteit – in asielzaken. Daar is volgens de minister nu al ‘extra aandacht’ voor bij de medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De minister meldt dat er voor IND-medewerkers voor 2011 een Masterclass Interviewtechnieken betreffende ethische aspecten bij het doorvragen o.a. met betrekking tot homoseksualiteit gepland is.

Er is de laatste tijd nogal wat te doen over de positie van LHBT’s in asielzoekerscentra. Maar binnen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is veel aandacht voor het signaleren van sociale misstanden zoals huiselijk geweld en discriminatie en geweld, stelt minister Leers.

Het COA gaat zich samen met vertegenwoordigers van het COC en Secret Garden ook nader bezighouden met het probleem, werd onlangs besloten.

Zie:

Minister Leers – Antwoord op PvdA-Kamervragen over positie homoseksuele asielzoekers.