Terug naar overzicht

Geweld tegen LHBT’s is schrikbarend

COC Nederland vindt het schrikbarend dat LHBT’s bijna twee keer vaker te maken krijgen met geweld dan heteroseksuelen. De belangenorganisatie reageert hiermee op de nieuwste cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over LHBT-acceptatie in Nederland. Het COC wil dat minister Ard van der Steur (V&J) een actieplan opstelt en hogere straffen zet op discriminerend geweld.

Uit de LHBT-Monitor 2016 van het SCP blijkt dat de meeste Nederlanders (70 procent) positief denken over homo- en biseksualiteit, maar dat er toch nog veel problemen bestaan rond LHBT-acceptatie.

Dun laagje tolerantie

“Het laagje tolerantie is  dunner dan het lijkt”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke over het SCP-rapport. “Zolang LHBT’s klappen krijgen omdat ze hand in hand lopen is er nog veel om voor te vechten.”

2016_8_LHBT_monitor.inddUit het SCP-rapport blijkt onder meer dat LHBT’s in het afgelopen jaar vaker te maken kregen met geweld dan hetero’s. Zo kreeg 3,8 procent één keer te maken met geweld, tegen 2,4 procent bij hetero’s. Bij 1,9 procent van de LHBT’s was dat zelfs meerdere keren per jaar, tegen 0,9 procent bij hetero’s. Aangezien er in Nederland ongeveer een miljoen LHBT’s zijn, gaat het om tienduizenden slachtoffers.

Moeite met zoen

Uit het SCP-rapport blijkt ook dat Nederlanders nog steeds moeite hebben met zichtbare homo- en biseksualiteit. Een derde van de bevolking (32%) vindt zoenende mannen aanstootgevend, een kwart (23%) vindt zoenende vrouwen aanstootgevend. Slechts 12 procent vindt zoenende hetero’s aanstootgevend. Ook heeft een kwart (23%) van de bevolking er meer moeite mee om een homopaar hand in hand te zien lopen dan een heteropaar.

Verbod op transgenderdiscriminatie

Het COC bepleit dat minister Ronald Plasterk (BZK) een wettelijke verbod op transgenderdiscriminatie invoert. Volgens het SCP-rapport is slechts de helft van de Nederlandse bevolking (51%) positief over transgenders, één op de tien (10%) is (heel) negatief. Een kwart (25%) vindt dat er iets mis is met mensen die zich niet duidelijk man of vrouw voelen.

Religie en cultuur

Uit het SCP-onderzoek blijkt verder dat religieuze en biculturele Nederlanders (veel) negatiever denken over LHBT’s dan gemiddeld. Van de religieuze Nederlanders is een derde (28%) negatief en 40 procent positief. 83 procent van de autochtone Nederlanders vindt het goed dat partners van gelijk geslacht in Nederland kunnen trouwen, tegen 35 procent bij Turkse Nederlanders en 30 procent bij  Marokkaanse Nederlanders. Het COC vindt dat initiatieven van biculturele- en religieuze LHBT’s zélf gesteund moeten worden om hierin verandering te brengen.

Problemen op het werk voor biseksuelen

LHBT’s hebben vaker problemen op het werk dan hetero’s. Dat geldt in het bijzonder voor biseksuelen; zij hebben worden op het werk twee keer zo vaak geïntimideerd dan hetero’s (30% vs. 15%) en hebben ook bijna twee keer zo vaak burn-out klachten (22% vs. 12%). Het COC wil dat meer werkgevers een diversiteitsbeleid voeren: stevig optreden bij discriminatie en een heldere klachtenprocedure.

[Bron: COC NL, SCP – Illustraties: SCP]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!