Terug naar overzicht

Geweld tegen LHBT’s neemt toe in Amsterdam

Er is sprake van een lichte stijging van het aantal aangiftes van geweld tegen LHBT’s in Amsterdam. Dat meldt de Amsterdamse politie. Het COC noemt de toename ‘schokkend’ en wil dat het Amsterdamse gemeentebestuur inzet op preventie. 

Het totaal aantal meldingen van LHBT-discriminatie bij de Amsterdamse politie steeg met zo’n 10 procent, van 488 gevallen in 2012 naar 535 in 2013. Daarbij was in 189 gevallen sprake van geweld, tegen 176 in 2012. Ook maakte de politie bekend dat de man die zaterdag 26 juli in het centrum van Amsterdam werd toegetakeld met een mes, met zekerheid het slachtoffer is geworden van anti-homogeweld.

Landelijk verdubbelde het totaal aantal meldingen van anti-LHBT geweld bij de politie, van 623 (2011) naar 1.143 (2012), zo werd onlangs al bekend.

COC Amsterdam en COC Nederland noemen de toename ‘schokkend’. “Elke keer dat mensen klappen krijgen omdat ze LHBT zijn, is er één teveel”, aldus de belangenorganisaties.

COC Amsterdam wil dat het nieuwe Amsterdamse gemeentebestuur inzet op preventie. Zo zou de gemeente moeten stimuleren dat alle Amsterdamse scholen écht voorlichting geven over LHBT’s. Ook buurthuizen, jeugd- en jongerenwerk zouden aandacht moeten besteden aan LHBT-discriminatie. Verder pleit het COC voor uitvoering van het Amsterdamse Roze Stembusakkoord.

COC Nederland pleit voor invoering van een wettelijk hate crimes-artikel, dat bepaalt dat discriminerend geweld zwaarder wordt bestraft. Ook wil COC dat de Roze in Blauw aanpak van de Amsterdamse politie landelijk wordt uitgerold. Daarbij werkt een gespecialiseerd politieteam aan de aanpak van anti-LHBT geweld.

Ellie Lust, woordvoerder van de Amsterdamse politie, benadrukt dat de nieuwe cijfers niet hoeven te betekenen dat Amsterdam onveiliger is geworden voor LHBT’s. De cijfers kunnen ook betekenen dat LHBT’s in Amsterdam vaker aangifte doen.

Volgens het COC zijn de aangiftecijfers voor Amsterdam en Nederland slechts het topje van de ijsberg. Uit onderzoek blijkt dat zeven op de tien LHBT’s te maken krijgen met fysiek of verbaal geweld.

[Bron: COC NL – Foto Ellie Lust/Roze in Blauw]

Zie ook:

AT5 – Burgemeester Van der Laan ‘blijft schrikken’ van homo-geweld

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!