Terug naar overzicht

Goede start beperking geslachtsregistratie

Het kabinet maakt een goede start met beperking van geslachtsregistratie door een interdepartementale commissie aan de slag te zetten. Dat is de reactie van COC Nederland op een woensdag verschenen brief van de ministers Van der Steur (Justitie) en Bussemaker (Emancipatie) aan de Tweede Kamer.

Het COC pleit echter wel voor uitbreiding van de maatregelen van Van der Steur en Bussemaker. Zo wil het COC dat ook wetgeving op het gebied van geslachtsregistratie wordt aangepast. Het kabinet laat onderzoeken welke aanpassingen van geslachtsregistratie mogelijk zijn binnen de bestaande regels. Het COC wil dat geslachtsregistratie uiteindelijk helemaal verdwijnt op officiële documenten zoals het paspoort.

Het COC pleit sinds 2011 voor afschaffing van geslachtsregistratie en sprak op 22 september jl. nog over de kwestie met minister Van der Steur.

Volgens het COC dwingt verplichte geslachtsregistratie mensen in hokjes waarin ze zich niet altijd thuis voelen. Voor veel transgenders en mensen met een intersekseconditie leidt registratie tot dagelijkse problemen, bijvoorbeeld omdat ze zich moeten legitimeren met documenten waarop een ander geslacht vermeld staat dan waarin ze leven.

Een interdepartmentale commissie gaat onderzoeken of het gebruik van het gegeven geslacht op pasjes en formulieren kan worden beperkt, zo schrijven Van der Steur en Bussemaker in hun brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet bekijkt verder of ‘geslacht’ minder kan worden gebruikt ter identificatie van personen. Ook word onderzocht of sekseregistratie in bepaalde situaties kan worden afgeschaft, of registratie een vrije keuze kan worden en of naast ‘M/V’ een derde optie haalbaar is. Ten slotte wordt aan de Staatscommissie Herijking Ouderschap gevraagd om te bezien of het mogelijk is om in ouderschapswetgeving af te zien van het gegeven geslacht.

In landen als Australië, Nieuw-Zeeland en Malta is het al mogelijk om de categorie ‘m’ of ‘v’ in het paspoort te laten doorhalen door middel van een ‘x’. In het Nederlandse rijbewijs wordt geen geslacht vermeld.

In Nederland leven ongeveer 50 duizend transgenders, 80 duizend mensen met een intersekseconditie en ruim een half miljoen mensen die zich niet duidelijk man of vrouw voelen, zo blijkt uit onderzoek van onder meer het Sociaal en Cultureel Planbureau.

[Bron: COC NL]

Foto: Minister Van der Steur (Justitie) en COC-voorzitter Tanja Ineke spraken op 22 september over afschaffing van geslachtsregistratie (Philip Tijsma voor COC Nederland)

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!