Terug naar overzicht

GroenLinks komt met initiatiefwet 'babyverlof'

Volgens GroenLinks loopt ons land nu in Europa hopeloos achter met het vaderschapsverlof. In Denemarken, Frankrijk, Noorwegen en Groot-Brittannië hebben vaders twee weken verlof, in Finland achttien en in Portugal twintig dagen.

Jonge vaders in Nederland hebben recht op niet meer dan twee dagen: een dag voor de gang naar het gemeentehuis, een dag voor het versturen van de geboortekaartjes. GroenLinks vindt dat ook Nederland een vader/meemoedervriendelijker verlofregeling moet krijgen.

‘Twee dagen babytijd voor vaders is belachelijk weinig. We zijn het tweede decennium van de 21e eeuw ingegaan. Het is echt hoog tijd dat we de norm dat mama er is voor de baby en papa voor het inkomen achter ons laten’, zegt Van Gent.

Het vaderverlof zou op dezelfde manier georganiseerd moeten worden als het zwangerschaps- en bevallingsverlof van moeders. Van Gent stelt voor de week babyverlof voor rekening van de werkloosheidskas te laten komen. Dat is lastenverlichting voor werkgevers, tot het moment dat de premie eventueel ietsje omhoog moet.

De naam ‘vaderverlof’ wil Van Gent wijzigen in ‘babyverlof’, omdat de regeling ook moet gelden voor lesbische vrouwen. GroenLinks hoopt dat uitbreiding van het recht op kraamverlof vooral bij vaders zal zorgen voor een cultuuromslag.

Van Gent streeft ernaar per 1 januari 2012 het betaald babyverlof in te laten gaan.

Zie pdf-download GroenLinks initiatiefwetsvoorstel babyverlof