Terug naar overzicht

Grondwetswijziging van start!

Op donderdag 5 december start de parlementaire behandeling van het expliciete verbod op LHBTI-discriminatie in artikel 1 van de Grondwet. De Tweede Kamer spreekt dan over een wetsvoorstel van Vera Bergkamp (D66), Kirsten van den Hul (PvdA) en Nevin Özütok (GroenLinks). Het COC pleit al bijna twintig jaar voor het verbod, dat nu onderdeel uitmaakt van COC’s Regenboog Stembusakkoord en het regeerakkoord.

UPDATE 5 december 2019 Positieve signalen tijdens het eerste deel van het debat over de Grondwetswijziging in de Tweede Kamer. VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en Merel van Kooten-Arissen lieten weten positief te staan tegenover het voorstel om een expliciet verbod op LHBTI-discriminatie toe te voegen aan artikel 1, zoals het COC bepleit. Natuurlijk zijn er ook nog veel vragen. Die gaan de initiatiefnemers Vera Bergkamp, Kirsten van den Hul en Nevin Özütok naar verwachting begin volgend jaar beantwoorden, tijdens het tweede deel van de behandeling.

Veranker onze rechten in de Grondwet! Dat was de oproep van het COC bij Pride Amsterdam 2019, met een open brief in dagblad Trouw, spandoeken langs de grachten, een boot in de parade en de opening van het NOS Journaal. En nu gaat de procedure tot wijziging van de Grondwet dan echt van start!

Garantie voor de toekomst

Volgens het COC is er de afgelopen decennia in Nederland ongelooflijk veel bereikt voor LHBTI’s. Zo kwam er een einde aan strafbaarheid en werd het huwelijk opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Het COC wil dat die zwaar bevochten LHBTI-rechten nu worden verankerd in artikel 1 van de Grondwet. Om zeker te stellen dat ook toekomstige generaties van deze rechten gebruik kunnen maken.

Volgens het COC is een duidelijke Grondwettelijke opdracht aan de politiek vandaag de dag nog altijd hard nodig, bijvoorbeeld gezien het geweld en de discriminatie waar LHBTI’s mee te maken krijgen. Een Grondwettelijke garantie dat LHBTI-rechten in stand blijven is ook belangrijk voor de toekomst. ‘Want de maatschappelijke en politieke wind kan draaien. Rechten van LHBTI’s die nu vanzelfsprekend lijken, kunnen onder druk komen te staan,’ aldus het COC. De Grondwet is een opdracht aan de wetgever.

Op dit moment verbiedt artikel 1 van de Grondwet alleen discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Een expliciet Grondwettelijk verbod op LHBTI-discriminatie ontbreekt. De wetgever dacht bij de totstandkoming van het Grondwetsartikel dat dit onderwerp nog te zeer in de ‘taboesfeer’ lag.

Bergkamp, Van den Hul en Özütok willen ‘seksuele gerichtheid’ als verboden discriminatiegrond toevoegen aan artikel 1 Grondwet. Het COC heeft de Kamer gevraagd om ook te verduidelijken dat de Grondwet discriminatie op grond van genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken verbiedt.

De kansen voor het wetsvoorstel lijken gunstig: acht politieke partijen – samen goed voor een twee derde Kamermeerderheid – beloofden in COC’s Regenboog Stembusakkoord om dit te regelen. Die belofte is opgenomen in het regeerakkoord, waardoor ook CDA en ChristenUnie zich er aan verbonden hebben.

Grondwetswijziging is een lange procedure. Het voorstel moet eerst met een gewone meerderheid worden aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Na verkiezingen wordt het voorstel opnieuw behandeld, en dan moet het met een twee derde meerderheid worden aangenomen. Op donderdag 5 december begint het eerste deel van de behandeling in de Tweede Kamer.

Behalve ‘seksuele gerichtheid’ willen D66, PvdA en GroenLinks ook discriminatie wegens ‘handicap’ expliciet verbieden in artikel 1 Grondwet.

[Bron: COC NL – Foto COC-boot Canal Parade 2019: Tom Knoflook voor COC NL]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?