Terug naar overzicht

Grote stap naar einde fenomeen weigerambtenaar

De Tweede Kamer stemde dinsdagmiddag vóór een wetsvoorstel van Pia Dijkstra en Gerard Schouw (D66) dat beoogt een einde te maken aan het fenomeen weigerambtenaar. COC Nederland spreekt van een ‘grote stap naar het einde van discriminatie op de mooiste dag van je leven.’

Vóór het wetsvoorstel stemden dinsdag D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, PVV, SP, VVD en 50Plus en tegen stemden CDA, ChristenUnie en SGP.

Het COC voerde jarenlang actie tegen weigerambtenaren, onder meer met een grootschalige publieksactie tijdens de Amsterdam Gay Pride in 2011. Volgens het COC geeft de overheid een compleet verkeerd signaal af door ruimte te bieden aan weigerambtenaren; in plaats van discriminatie te veroordelen biedt de overheid ruimte aan ambtenaren om LHBT’s te discrimineren bij de uitoefening van hun functie. Het COC wil dat LHBT’s kunnen rekenen op een neutrale overheid die hen niet discrimineert.

Het wetsvoorstel verbiedt gemeenten om nieuwe weigerambtenaren in dienst te nemen. Ook geeft het gemeenten de bevoegdheid om zittende weigerambtenaren te ontslaan of een andere baan aan te bieden. 

Het wetsvoorstel biedt geen oplossing voor ‘zittende’ weigerambtenaren. Het COC had daar wel op aangedrongen. Wel wordt de wet op verzoek van de belangenorganisatie over een paar jaar geëvalueerd, om te bezien of het aantal weigerambtenaren in Nederland dan drastisch is afgenomen.

Nu de Tweede Kamer de wet heeft aangenomen, volgt behandeling in de Eerste Kamer.

[Bron: COC NL – Foto Tweede Kamer: JvL]