Terug naar overzicht

Haagse weigerambtenaar gaat ontslag aanvechten

De gemeente maakte begin november jl. bekend Pijl te ontslaan omdat hij in een interview in dagblad Trouw had erkend gewetensbezwaren te hebben tegen het trouwen van paren van gelijk geslacht. De SGP’er stelt dat de gemeente al lang wist dat hij er zo over dacht en hem niet nu na een interview opeens de wacht kan aanzeggen.

Die opmerking bevreemdt enigszins, want tijdens een politiek debat in de aanloop naar de raadsverkiezingen van vorig jaar liet Pijl nog weten dat hij ‘met tegenzin’ wél paren van gelijk geslacht zou trouwen. Bovendien weet Pijl ook dat de gemeente Den Haag al in 2007 besloten heeft enkel trouwambtenaren in dienst te willen hebben die alle huwelijken sluiten. Pikant is bovendien dat Pijl nog onlangs een huwelijk gesloten heeft van een paar van gelijk geslacht.

Een woordvoerder van de gemeente laat donderdag weten dat de ‘zienswijze’, zoals het bezwaar officieel heet, wordt meegenomen in het definitieve besluit over het ontslag. Dit moet binnen een paar weken worden genomen, stelt de gemeentelijke woordvoerder.

Als Den Haag volhardt in het ontslag, stapt Pijl naar de rechter om het besluit aan te vechten. Vakbond Reformatorische Maatschappelijke Unie (RMU) steunt de SGP’er dan in de juridische weg die hij gaat bewandelen. Pijl zegt zich te beroepen op een uitspraak van toenmalig staatssecretaris Job Cohen. Deze had 10 jaar geleden tijdens de parlementaire behandeling van de Wet Openstelling Burgerlijk Huwelijk toegezegd dat er ruimte zou zijn voor trouwambtenaren met gewetensbezwaren, mits in elke gemeente wel huwelijken van paren van gelijk geslacht konden worden afgesloten. Strijdvraag of deze toezegging van Cohen voor toen zittende of ook voor nog te benoemen trouwambtenaren geldt.

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft in 2008 geadviseerd enkel nog trouwambtenaren te benoemen die alle huwelijken sluiten. Een Kamermeerderheid steunt dit advies, maar het kabinet legt die motie naast zich neer en heeft over deze advies gevraagd aan de Raad van State.

Zie voor meer informatie ons dossier Homohuwelijk.