Terug naar overzicht

Heerenveen: weigerambtenaren verliezen functie

De gemeente Heerenveen selecteert aankomende trouwambtenaren nu al op hun bereidheid om alle paren te trouwen. Dat geldt zowel voor de reguliere als de bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand.

In de praktijk betekende dit echter dat trouwambtenaren die pas tijdens hun loopbaan gewetensbezwaren kenbaar maakten toch nog konden weigeren om huwelijken van paren van gelijk geslacht te trouwen.

Om daar een einde aan te maken gaat de gemeente nu vastleggen dat gewetensbezwaren tegen het sluiten van een huwelijk van een paar van gelijk geslacht op geen enkele manier meer een reden kan zijn om een trouwerij te weigeren. De gemeente gaat zo’n weigering opvatte als plichtsverzuim. Voor de betrokken ambtenaar zal dan ander werk worden gezocht, binnen of buiten de gemeente. In het uiterste geval kan ontslag volgen.

Juristen hebben het college van Heerenveen gezegd dat het op deze manier kan, zegt de burgemeester. ‘We moeten er wel scherp naar kijken en het goed borgen’.

Burgemeester Van der Zwan kwam met deze toezegging om het huidige beleid aan te scherpen tegemoet aan een voorstel van D66, Friese Nationale Partij, Gemeentebelangen Heerenveen, GroenLinks, PvdA en VVD. Die partijen toonden zich blij met de toezegging van de burgemeester.

‘We staan pal voor mensen die een homohuwelijk willen nagaan’, zegt burgemeester Van der Zwan. ‘We kiezen uit principe voor hen. We willen hen niet discrimeren’.

ChristenUnie en CDA zijn teleurgesteld. Zij respecteren gewetensbezwaren en achten de maatregel onnodig omdat de gemeente tot nu toe nooit weigerende trouwambtenaren gehad heeft.

Minister Van Bijsterveldt (CDA) is van mening dat er wel ruimte voor weigerambtenaren moet zijn en kiest daarom voor een ‘praktische oplossing’. ‘De minister kan veel zeggen’, zegt Van der Zwan daarop. ‘Maar zij gaat niet over de ambtenaren in de gemeente Heerenveen’.

Zie voor meer informatie ons dossier Homohuwelijk.