Terug naar overzicht

Henny Bos benoemd tot hoogleraar

Henny Bos (1963) is benoemd tot hoogleraar Sexual and Gender Diversity in Families and Youth aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Op vrijdag 12 oktober 2018 houdt ze haar oratie waarmee ze officieel het ambt van hoogleraar in het openbaar aanvaardt. De oratie is getiteld: “Somewhere over the rainbow: werkelijkheid, nog steeds een droom, of iets er tussen in?” De plechtigheid vindt plaats in de Aula van de Universiteit van Amsterdam (Singel 411, Amsterdam) en begint om 16.00 uur (graag uiterlijk 15.45 uur aanwezig zijn!).

Henny Bos doet onderzoek naar roze gezinnen en naar jongeren die tot een seksuele minderheid behoren en/of gender-nonconform zijn. Bos is co-onderzoeker van de Amerikaanse National Longitudinal Lesbian Family Study (NLLFS), de langstlopende studie naar lesbische moeders die in de jaren tachtig via donorinseminatie een kind kregen. De NLLFS begon 31 jaar geleden met vraaggesprekken met de aanstaande moeders, waarbij de focus vooral lag op relaties tussen de ouders, ondersteuning uit hun omgeving, redenen en drijfveren voor zwangerschap, zorgen over stigmatisering en ‘coping’-strategieën.

Veerkracht en interventies

Bos kijkt niet alleen naar ouders van gelijk geslacht, maar ook naar transgender-ouderschap en co-ouderschapsconstructies tussen lesbische moeders en homoseksuele vaders. Door onderzoek naar deze gezinnen te doen wil zij meer inzicht krijgen in de relatieve invloed van gender, genetische verbanden en minderheidsstatus op de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Bos wil deze studies onder meer uitbreiden door te kijken naar veerkracht van ouders en kinderen en naar hoe ouders omgaan met, en hun nageslacht voorbereiden, op mogelijke ervaringen met homo- of transgenderdiscriminatie.

Bij jongeren die tot een seksuele minderheid behoren of die gender-nonconform zijn, bestaat een groter risico op het ontstaan van psychische problemen zoals depressie, angst, verminderde eigenwaarde en suïcidale gedachten dan bij heteroseksuele en/of gender-conforme jongeren. Eerder onderzoek liet zien dat scholen een minder veilige omgeving zijn voor gender-nonconforme en homoseksuele adolescenten, wat gevolgen heeft voor hun psychisch welzijn. Deze gevolgen vragen om het ontwikkelen van interventies die heteroseksuele jongeren leren inzicht te krijgen in het mechanisme van heteronormativiteit en homofobe/transfobe onderdrukking, en hun negatieve houding en gedrag tegenover homoseksuele en gender-nonconforme jongeren te veranderen.

Over Henny Bos

Henny Bos is sinds 2000 aan de UvA verbonden, eerst als promovendus en docent en sinds 2012 als universitair hoofddocent. Tussen 2012 en 2017 combineerde ze haar functie aan de UvA met die van gastonderzoeker aan San Diego State University, University of Virginia en University of California in Los Angeles.

In 2017 ontving Bos de Distinguished Scientific Contribution Award van de Division of Lesbian, Gay, Bisexual and Transsexual Psychology van de American Psychological Association (APA). Bos heeft een groot aantal publicaties op haar naam staan in verschillende peer-reviewed tijdschriften, onder meer in Journal of Sex Research, Journal of Health Psychology en Journal of Behavioral and Developmental Pediatrics. Ze is tevens lid van de redactieraad van verschillende vaktijdschriften, waaronder Journal of Lesbian Studies en Journal of GLBT Family Studies.

[Bron: UvA – Foto Henny Bos: UvA-Daan Gillissen]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!