Terug naar overzicht

Hiv als verzekerbare chronische aandoening erkend

Het Verbond van Verzekeraars presenteerde op 17 juni jl. het rapport _Verzekerbaarheid hiv uitgebreid_, tijdens een persbijeenkomst in het Haagse perscentrum Nieuwspoort.

Chronische aandoening

Een op de vijf Nederlanders denkt dat de diagnose hiv een automatisch doodvonnis betekent, zo bleek uit een recente enquête van TNS NIPO. De cijfers over het ziekteverloop en de levensverwachting van mensen met hiv spreken dit tegen, stelt het de werkgroep Hiv van het Verbond van Verzekeraars vast.

De werkgroep daarom tot de conclusie dat er voldoende statistische houvast is om hiv als een chronische aandoening te beschouwen. Dit geldt ook voor mensen die nog niet begonnen zijn met therapie.

Het is aan individuele verzekeraars om de conclusies van de werkgroep al dan niet te vertalen in eigen maatschappijbeleid.

Verder is het aanpassen van vragen over aids in de Gezondheidsverklaring door het Verbond een belangrijke stap om stigma en discriminatie van mensen met hiv binnen de financiële dienstverlening weg te nemen.

Simpelweg door de cijfers

Nederlandse verzekeraars die hiv beschouwen als een ‘gewone’ chronische aandoening, vinden in het buitenland vooralsnog nauwelijks gelijkgestemden.

Al in 2005 kwam de werkgroep Hiv van het Verbond van Verzekeraars tot de conclusie dat de prognoses voor mensen met hiv die een cART-therapie volgen, geen statistische drempels opwerpen voor toelating tot levens-verzekeringen.

Het openstellen van verzekeringen voor mensen met hiv betekende destijds een wereldprimeur.

Toch laten verzekeraars in ons land zich volgens algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars niet leiden door een ‘hogere’ moraal, politieke correctheid of PR-motieven, maar simpelweg door de cijfers. Met name de data van de Stichting HIV Monitoring zijn uniek in de wereld en geven een objectieve grondslag aan het gevoerde beleid.

Gezondheidsverklaring

De nieuwe bevindingen zijn voor de HVN aanleiding om aandacht te vragen voor de zogeheten Gezondheidsverklaring. Dat is een vragenlijst die mensen moeten invullen wanneer ze bijvoorbeeld voor een levensverzekering in aanmerking willen komen. Vragen rond hiv en aids hebben een aparte plek, naast een algemene lijst met (chronische) aandoeningen.

HVN-voorzitter Hans Polee roept het Verbond op de Gezondheidsverklaring zo spoedig mogelijk aan te passen en de bij haar betrokken beroepsgroepen, zoals geneeskundig adviseurs en tussenpersonen, goed te informeren dat mensen met hiv verzekerbaar zijn.

Het Verbond laat weten te werken aan een nieuwe Gezondheidsverklaring, waarin hiv en aids niet langer als een ‘buitencategorie’ worden gepresenteerd, maar een plek krijgen tussen (andere) chronische aandoeningen. Dat wordt als stigmatiserend ervaren en leidde regelmatig tot directe afwijzing. Vooroordelen binnen de financiële dienstverlening moeten verdwijnen.

Deze stap is een uitermate belangrijke ontwikkeling voor de maatschappelijke positie van mensen met hiv. Het doet recht aan hoe mensen feitelijk leven met hiv en dat is niet alleen belangrijk voor de mogelijkheid voor mensen met hiv om bijvoorbeeld een huis te kopen maar is ook goed voor de beeldvorming rond hiv.

Nodige vervolgstappen

HVN-voorzitter Hans Polee roept het Verbond van Verzekeraars verder op het acceptatiebeleid en de hoogte van de premies regelmatig aan te passen aan de meest recente medische ontwikkelingen en statistieken en jaarlijks inzicht te geven in de acceptatiegraad bij verzekeraars.

Verder roept Polee verzekeraars op het advies van het Verbond van Verzekeraars daadwerkelijk op te volgen en de acceptatiecondities van hun levensverzekeringen te verruimen.

Ook andere verzekeringen openstellen

Meten is weten en volgens het Verbond geven de statistieken geen reden om vooroordelen over hiv – ook bij buitenlandse verzekeraars – in stand te houden.

HVN-voorzitter Hans Polee roept verzekeraars op ook andere verzekeringen waarbij mensen met hiv worden geweigerd, zoals arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en uitvaartverzekeringen, open te stellen conform de statistieken zoals gebruikt door het Verbond van Verzekeraars.