Terug naar overzicht

Hoe bewijs je dat je LHB bent in de asielprocedure?

Op donderdag 12 februari a.s. organiseert de Amsterdamse Academische Club een debat over de vraag hoe een asielzoeker in de asielprocedure kan aantonen lesbisch, homo of bi (LHB) te zijn? Aan het debat wordt o.a. deelgenomen door Sabine Jansen, die als jurist aan COC Nederland verbonden is.

Uit onderzoek blijkt dat lesbische, homo- of biseksuele asielzoekers vaak niet bij machte zijn om direct na aankomt in Nederland openlijk over hun homoseksualiteit te praten. Zelfacceptatie is vaak nog gebrekkig en er wordt in andere culturen heel anders tegen homo- en biseksualiteit aangekeken dan in ons land. Ook bestaat het risico dat stereotiepe opvattingen over homo- en biseksualiteit leidend zijn in de beoordeling van een asielaanvraag. De vaststelling van iemands seksuele gerichtheid in de asielprocedure lijkt al met al een hachelijke exercitie.

In het zogenaamde A.B.C.-arrest bepaalde het Europese Hof van Justitie onder meer dat stereotiepe opvattingen niet beslissend mogen zijn in een asielprocedure. Ook oordeelde het Hof dat het recht op privacy niet toelaat dat er tijdens de asielprocedure gedetailleerde vragen gesteld worden over de manier waarop de asielzoeker invulling geeft aan zijn of haar seksuele gerichtheid. Maar het Hof laat de vraag onbeantwoord welke bewijsmiddelen dan wel geschikt en toegestaan zijn.

Over deze kwestie wordt gedebatteerd door de volgende gasten:

Drs. Peter Herfst is psycholoog en geeft deskundigenadvies in de asielprocedure over asielzoekers die stellen homoseksueel te zijn. Hij deed in opdracht van Stichting Secret Garden onderzoek naar homoseksuele asielzoekers.

Mr. Sabine Jansen werkt als jurist voor COC Nederland en is co-auteur van het rapport Fleeing Homophobia, Asylum Chains Related to Sexual Orientati and Gender Identity in Europe.

Mr. Louis Middelkoop is secretaris van de Commissie Meijers en schreef een commentaar bij het A.B.C. arrest in Jurisprudentie Vreemdelingenrecht.

Prof. dr. mr. Betty de Hart is hoogleraar migratierecht aan de Universiteit van Amsterdam en doet internationaal vergelijkend, empirisch en historisch onderzoek naar het migratierecht. Zij heeft een bijzondere belangstelling voor de juridische regulering van familiebanden in het migratierecht.

Dr. Maarten den Heijer is universitair docent internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek naar het Europese en internationale vluchtelingenrecht.

Blijft u eten? – Na de lezing serveert de Amsterdamse Academische Club van de Universiteit van Amsterdam – inmiddels traditioneel – een ‘clubschotel’ voor 15 euro. Een heerlijke huisgemaakte schotel voor een vriendelijke prijs en de mogelijkheid op tijd te vertrekken. Leden ontvangen 15 procent korting.

DEBAT over HOMO/BISEKSUALITEIT in de ASIELPROCEDURE

Datum: donderdag 12 februari 2015 

Programma:

17.00 uur: inloop

17.30 uur: start debat

18.45 uur: einde debat

Aansluitend diner (optioneel)

Locatie: Oudezijds Achterburgwal 235 te Amsterdam

Aanmelden – u kunt zich HIER aanmelden voor de lezing en het diner.

[Bron: AAC – Foto Hof van Justitie van de EU: CC-Cedric Puisney]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!