Terug naar overzicht

In het rood na lobby 'homohuwelijk'

De stichting Vrienden van de Gay Krant heeft sinds 1985 jaarlijks ruim € 25.000,- aan onder meer reiskosten, verzendkosten, juridische adviezen, advocatenkosten en drukwerk uitgegeven. Daardoor zit de stichting, waarvoor alleen Henk Krol hoofdelijk aansprakelijk is, met ruim € 370.000,- schuld.

Aanvankelijk had de stichting ruim € 460.000,- schuld, maar daarvan is inmiddels € 90.000,- ‘kwijtgescholden. Andere schuldeisers wijzen de stichting er herhaaldelijk op dat nota’s nog moeten worden betaald.

‘Dat zorgt voor een bitter nasmaakje bij een feestelijk jubileum’, laat

Henk Krol

weten. ‘Nederland is koploper. Met dit onderwerp staan we internationaal op de kaart. Het was een van de belangrijkste onderwerpen uit de verkiezingscampagne van de Amerikaanse president Bush. In het Vaticaan liggen ze er wakker van en in de hele beschaafde westerse wereld wordt met bewondering gekeken naar wat we hier in Nederland hebben bereikt’.

Krol vreest niet dat er deurwaarders op hem af komen. ‘Ik heb niet de indruk dat iemand dat van plan is, maar ik wil er een streep onder zetten. We wisten dat het een behoorlijke duit zou kosten. We hebben toen gezegd dat we geen geld hadden om het op dat moment te betalen, maar in de toekomst wel. Dus we hebben met pro forma-facturen gewerkt’. De stichting kreeg geen subsidie van de overheid. Krol erkent dat de stichting naïef was door te denken dat lesbische stellen en homoparen een donatie zouden doen om de lobby met terugwerkende kracht te financieren.

Maar een bedelbrief met het verzoek € 50,- te storten of op hun feest een collectebus neer te zetten, leverde weinig op. ‘Als elk paar € 70,- had gestort, zaten we al in de winst’, zegt Krol. ‘Kennelijk dachten de meesten dat het allemaal vanzelfsprekend was. Wie de rekening moet betalen, is dan niet meer van belang’.

Mensen die minimaal € 25,- doneren aan de noodlijdende stichting krijgen het boekje _Nederland kent geen homohuwelijk_, over de zestienjarige strijd van de stichting gratis thuisgestuurd. Het gironummer van de Stichting de Vrienden van de Gay Krant in Best is 3940.

De Stichting Vrienden van de Gay Krant is mede opgericht door wijlen oud-vice-premier Molly Geertsema (VVD). In de jaren ’80 en ’90 werd een intensieve strijd gevoerd voor de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht in Nederland. Met succes, want op 1 april 2001 werd dat doel bereikt. Maar tegelijk zit de stichting met een schuld. Het bestuur wordt gevormd door Henk Krol in de functie van voorzitter en zijn 81-jarige vader als secretaris/penningmeester. De laatste zegt gestopt te zijn met het werk.

Krol hoopt dat ter gelegenheid van het jubileum van het ‘homohuwelijk’ er voldoende geld zal binnenkomen op gironummer 3940 om financieel schoon schip te maken. De stichting hoopt daarna met eigentijdse problemen, zoals de broodnodige discussie over homoseksualiteit binnen diverse culturen, aan de slag te kunnen gaan. Om dat te kunnen gaan doen zoekt de stichting ook enkele nieuwe bestuursleden.