Terug naar overzicht

In juni duidelijkheid over bloeddonatieverbod

Minister Schippers (VWS) biedt in juni definitief uitsluitsel over een mogelijk einde aan de levenslange bloeddonatieverbod voor homo- en biseksuele mannen. Dat bleek vanmiddag tijdens een overleg tussen COC Nederland, bloedbank Sanquin en de ministeries van VWS en OCW.

Het COC wil dat er een einde komt aan het donatieverbod voor homo- en bimannen. De belangenorganisatie bepleit dat seksueel risicogedrag het criterium wordt voor de vraag of iemand bloed mag doneren, niet de vraag of iemand homo- of biseksueel is. In Spanje en Italië is seksueel risicogedrag al het geldende criterium voor bloeddonatie.

Bloedbank Sanquin stelde tijdens het gesprek voor om de termijn voor uitsluiting van bloeddonatie na een homo- of biseksueel contact te beperken van levenslang naar 12 maanden. Het is voor het eerst dat Sanquin komt met een voorstel om het absolute bloeddonatieverbod voor homo- en bimannen in te perken.

Doorbraak in bloeddonatie door homo’s

Sanquin stelt over informatie te beschikken waaruit zou blijken dat haar voorstel (uitsluiting voor 12 maanden) beter is dan het voorstel van het COC (seksueel risicogedrag als criterium). Die informatie versterkt de bloedbank de komende weken aan het ministerie van VWS. Het gaat dan om aanvullende informatie t.o.v. het rapport dat Sanquin in maart over de kwestie presenteerde. VWS en COC wachten die informatie af.

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde in april dat het levenslange verbod op bloeddonatie discriminerend is voor homo- en bimannen en dat het niet langer gerechtvaardigd is. Minister Schippers (VWS) schreef in maart aan de Tweede Kamer dat ze het beleid wil aanpassen.

[Bron: COC NL – Foto Minister Schippers: Rijksoverheid.nl]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!