Terug naar overzicht

Ingrid van Engelshoven nieuwe minister voor LHBTI-emancipatie

Ingrid van Engelshoven (D66) wordt als minister van OCW de komende jaren verantwoordelijk voor het LHBTI-emancipatiebeleid. Dat werd op vrijdag 20 oktober bekend.

Van Engelshoven zal als coördinerend minister van Emancipatiebeleid onder meer toezien op de uitvoering van de maatregelen uit COC’s Regenboog Stembusakkoord. Het gaat dan bijvoorbeeld om invoering van een expliciet verbod op LHBTI-discriminatie in de Grondwet en om maatregelen voor LHBTI-acceptatie op school. D66, de partij van Van Engelshoven, behoort tot de acht partijen die COC’s Regenboog Stembusakkoord tekenden.

Van Engelshoven is sinds 2017 lid van de Tweede Kamer. Daarvoor was ze wethouder en loco-burgemeester van Den Haag.

Ingrid van Engelshoven volgt minister Jet Bussemaker (PvdA) op als minister voor Emancipatie. In de bewindsperiode van Bussemaker werden alle maatregelen uit COC’s Roze Stembusakkoord uitgevoerd. Zo kwam er verplichte voorlichting op elke school, werd de wet Lesbisch ouderschap ingevoerd en kwam er een verbod op de weigerambtenaar. Het COC bedankt mevrouw Bussemaker voor haar inzet in de afgelopen jaren.

Het COC is blij dat er, in lijn met onze eerdere oproep, opnieuw een minister voor Emancipatie komt op het ministerie van OCW.

Het tot stand brengen van een meerouderschapsregeling wordt in het nieuwe kabinet de verantwoordelijkheid van Sander Dekker, de nieuwe minister voor Rechtsbescherming op het ministerie van Justitie & Veiligheid.

Het COC is kritisch over de afspraken in het regeerakkoord over meerouderschap. Het kabinet wil daar eerst meer onderzoek naar doen, terwijl acht partijen in COC’s Stembusakkoord al beloofden om snel een meerouderschapsregeling in te voeren. Dekkers partij, de VVD, is één van de ondertekenaars van het Regenboogakkoord.

[Bron: COC NL – Foto Ingrid van Engelshoven: CC-Paul Janssen]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!