Terug naar overzicht

Kabinet kiest bizarre vertragingstactiek bij weigerambtenaar

‘Dit is een bizarre vertragingstactiek van een kabinet dat blijkbaar gegijzeld wordt door de SGP’, aldus voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland. ‘Er ligt een klip en klaar advies van de Commissie Gelijke Behandeling tot afschaffing van het fenomeen weigerambtenaar; advies van de Raad van State is dus volstrekt overbodig’.

De COC-voorzitter roept de Tweede Kamer op om volgende week te stemmen voor een motie van GroenLinks, waarin een direct einde aan het fenomeen weigerambtenaar wordt geëist. Ze rekent daarbij op steun van de VVD, die volgens haar verkiezingsprogramma ook een einde wil maken aan het fenomeen weigerambtenaar.