Terug naar overzicht

Kabinet: Weigerambtenaar niet ontslaan

In 2008 stelde de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) voor om weigerambtenaren wel te ontslaan. Dat advies werd dat jaar ook overgenomen door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De CGB stelt voor om (bijzondere) ambtenaren van de burgerlijke stand die weigeren paren van gelijk te trouwen niet meer (her) te benoemen. Voor reguliere ambtenaren van de burgerlijke stand adviseert de CGB het kabinet een wettelijke maatregel te nemen die het mogelijk maakt hen ook te benoemen zonder de bevoegdheid om huwelijken te sluiten. Daarmee zouden weigerambtenaren nog wel alle andere taken die bij hun functie hoort kunnen blijven uitvoeren en dus niet naar een andere gemeentelijke dienst overgeplaatst of ontslagen hoeven worden.

Naar schatting gaat het om enkele tientallen weigerambtenaren in ons land. Die mogen van het kabinet nu gewoon blijven werken. Wel vindt het kabinet dat gemeenten vooraf moeten overleggen met paren die willen trouwen, zodat een echtpaar niet op het laatste moment te maken krijgen met een weigerambtenaar.

Het kabinet wil zich niet bemoeien met gemeenten die een contract met een weigerambtenaar niet willen verlengen. Dat is volgens het kabinet een zaak van de gemeente.
Of een eventueel ontslag of niet herbenoemen van een weigerambtenaar rechtmatig is, laten de ministers Donner en Van Bijsterveldt in hun brief over aan het oordeel van een rechter.

Afgelopen zomer werd door minister Van Bijsterveldt aan de Tweede Kamer toegezegd dat het kabinet voor eind oktober met een standpunt zou komen over het advies van de CGB.

Van Bijsterveldt liep daar eerder deze week op Coming Out Dag in een interview in NRC Handelsblad al op vooruit door te laten weten dat er wat haar betreft ruimte voor weigerambtenaren dient te zijn. Dat is volgens de minister ‘ook emancipatie’.

Dat standpunt leidde tot felle reacties, onder meer van COC Nederland, SVGK, D66 en GroenLinks.

GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent heeft al laten weten over deze kwestie een spoeddebat te willen. Zij is voornemens dan een motie in te dienen om aan het fenomeen weigerambtenaren een einde te maken.