Terug naar overzicht

Kabinet wil wachtlijsten transgenders aanpakken

Het kabinet wil dat er normen komen voor wachttijden bij genderpoli’s. Minister Edith Schippers komt met de toezegging na klachten van 6 belangenorganisaties voor transgenders, waaronder Principle 17, Transgender Netwerk Nederland (TNN) en COC Nederland. De normen moeten worden opgesteld in overleg met patiënten, verzekeraars en aanbieders.

“Het zou goed zijn als er voor deze zorg ook Treeknormen komen”, zegt de minister in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van klachten van de zes belangenorganisaties. In deze niet-bindende normen zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden voor zorg vastgelegd.

Begin dit jaar waarschuwden Principle 17, TNN en COC per brief aan de minister dat de wachttijden bij de genderpoli’s onacceptabel lang zijn.

In haar brief wijst Schippers er op dat de wachttijd mede toeneemt, omdat de laatste jaren het aantal aanmeldingen veel harder stijgt dan de groei van de capaciteit van de bestaande genderpoli’s. Oplossing daarvoor is dat meer ziekenhuizen transgenderzorg gaan leveren. Daarvoor moeten zij dan wel afspraken maken met de zorgverzekeraars.

De minister onderstreept dat dit proces niet ten koste van de kwaliteit van de transgenderzorg mag gaan. “Ook bij krapte van het aanbod mogen maatregelen die gericht zijn op een snellere doorstroom niet ten koste gaan van de kwaliteit van zorg”, schrijft Schippers aan de Kamer.

Fundamenteel punt van kritiek blijft

In de ogen van de belangenorganisaties blijft er echter een fundamenteel punt van kritiek op de huidige transgenderzorg bestaan. Trans personen ervaren een gebrek aan eigen regie en maatwerk in de transgenderzorg. Minister Schippers stelt in haar brief echter dat zorgverleners wél voor maatwerk zorgen. De verplichte gesprekken met de psycholoog vergroten volgens haar de zorgvuldigheid van de behandeling. De belangenorganisaties stellen vast dat de minister op dit punt enkel haar oor te luister legt bij de genderteams. Daarmee negeert ze helaas de signalen die Principle 17 en Transvisie haar hebben voorgeschoteld met hun onderzoeksrapporten.

[Bron: COC NL, TNN, Ministerie VWS – Foto VUmc: CC-Nik Morris van Leiden]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!