Terug naar overzicht

Kamer verwerpt motie draagvlak-homohuwelijk BES-eilanden

De BES-eilanden zijn sinds 10 oktober jl. deel van Nederland. Vanaf 2012 wordt het sluiten van huwelijken van paren van gelijk geslacht ook op de BES-eilanden mogelijk. Datzelfde jaar wordt ook de Nederlandse euthanasiewetgeving en een jaar eerder al wordt ook de abortuswetgeving op de BES-eilanden ingevoerd. Op de BES-eilanden is daar volop weerstand tegen.

PvdA-Kamerlid Recourt en GroenLinks-kamerlid Van Gent riepen de regering daarom in een motie op zich de komende jaren in te spannen om het maaatschappelijk draagvlak onder de bevolking voor de invoering van deze wetten te bevorderen.

Dit voorjaar kreeg de motie van PvdA en GroenLinks brede steun van ondermeer D66, PVV, SP en VVD. Maar tijdens de stemming dinsdag 23 november jl. in de Tweede Kamer werd de motie verworpen door het tegenstemmen van CDA, PVV en VVD. Daarnaast stemde ook ChristenUnie en SGP tegen.

Voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland noemt het wegstemmen van deze motie ‘een gemiste kans om steun uit te spreken voor homoseksuele mannen en lesbische vrouwen op de BES-eilanden’.

Zie voor meer informatie:

Motie Recourt-Van Gent

Zie voor meer informatie ons dossier Homohuwelijk.