Terug naar overzicht

Kamerbrief over uitkomsten vooronderzoek naar 'homolijsten' bij gemeenten

Minister Kajsa Ollongren (BZK) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de uitkomsten van een vooronderzoek naar het bestaan van zogenaamde ‘homolijsten’ in gemeenten in de periode 1945 -1971 en de start van een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Het gaat om gegevens over de (vermeende) homoseksualiteit van sollicitanten. COC Nederland heeft aangedrongen op deze onderzoeken.

Dat de gemeente Amsterdam ‘homolijsten’ bijhield werd bekend op 30 november vorig jaar. Het Amsterdams Stadsarchief bleek te beschikken over lijsten met namen van sollicitanten die tussen 1950 en 1958 zijn afgewezen voor een baan als ambtenaar omdat ze homoseksueel zouden zijn. Het Stadsarchief sprak het vermoeden uit dat ook in andere gemeenten zulke lijsten te vinden zijn.

Mede op aandringen van het COC kondigde het kabinet daarop een onderzoek aan. Minister Ollongren schrijft nu aan de Kamer dat aan 46 grote en middelgrote gemeenten is gevraagd of zij over de periode 1945-1971 ook zulke lijsten, dossiers of verslagen hebben aangetroffen. Totaal 25 gemeenten hebben op die vraag gereageerd en zij hebben allemaal geantwoord dat ze zulke lijsten of verwijzingen ernaar niet hebben gevonden.

Na dit vooronderzoek hebben minister Ollongren en haar collega Van Engelshoven (Emancipatie) opdracht gegeven voor een ‘onafhankelijk verdiepend wetenschappelijk, historisch onderzoek van empirische aard’. Dat onderzoek moet vast stellen ‘of en in welke mate overheden als werkgever bij het aannemen, de bevordering en het ontslag van personeel onderscheid maakten op grond van homoseksuele geaardheid en binnen welke context dit gebeurde’. Het streven is dat dit onderzoek medio zomer volgend jaar afgerond is.

[Bron: COC NL – Foto Archief: CC-Wikepedia]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?