Terug naar overzicht

LHBT-rechten topprioriteit Nederlands mensenrechtenbeleid

LHBT-rechten zijn topprioriteit in het Nederlandse mensenrechtenbeleid – naast steun aan mensenrechtenverdedigers en vrouwenrechten. Dat maakte minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken bekend in een toespraak voor de VN-Mensenrechtenraad in Genève. “We hebben hier de afgelopen tijd zeer actief voor gepleit en we zijn daarom trots en blij dat dit kabinet internationaal haar voortrekkersrol verstevigt als het gaat om het bevorderen van mensenrechten van LHBT’s”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke.

In zijn toespraak afgelopen maandag voor de VN-Mensenrechtenraad noemde minister Timmermans zijn drie topprioriteiten in zijn nog verder uit te werken mensenrechtenbeleid.

LHBT-rechten
Timmermans gaf aan dat Nederland zich actief in zal blijven zetten voor de mensenrechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT). In zo’n 80 landen zijn relaties tussen mensen van gelijk geslacht strafbaar. In 7 landen geldt zelfs de doodstraf. Timmermans: “We moeten 3 dingen doen: acceptatie bevorderen, discriminatie bestrijden en een eind maken aan criminalisatie van homo’s.”

Mensenrechtenverdedigers
Daarnaast steunt Nederland mensenrechtenverdedigers en –organisaties in hun strijd voor respect voor de mensenrechten. “Mensenrechtenverdedigers en -organisaties worden in toenemende mate dwarsgezeten en gecriminaliseerd. De onderdrukking van burgers, bloggers en journalisten neemt toe in grote delen van de wereld”, zei Timmermans en noemde dat ‘simpelweg onacceptabel.’ LHBT-mensenrechtenverdedigers zijn vaak erg kwetsbaar, en daarom juicht COC Nederland het toe dat er extra aandacht naar deze groep uit zal gaan.

Vrouwenrechten
Een andere prioriteit voor Timmermans is vrouwenrechten. Nederland neemt stelling tegen elk geweld tegen vrouwen – van verkrachting tot eerwraak en mensensmokkel – en Nederland komt op voor seksuele en reproductieve rechten en participatie van vrouwen. Timmermans: ”Mannen moeten egoïstischer zijn en vrouwen meer rechten geven, omdat het de wereld vooruit helpt, en mannen daar ook van profiteren.”

Voortrekkersrol
“In de afgelopen periode hebben Joyce Hamilton en Nori Spauwen – de internationale medewerkers van COC Nederland – veelvuldig aandacht gevraagd voor de mensenrechten van LHBT’s en we zijn daarom trots en blij dat dit kabinet heeft besloten om een internationaal een voortrekkersrol te blijven spelen als het gaat om het bevorderen van LHBT-rechten”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke.

CCC Nederland heeft bij minister Timmermans gepleit voor:

  1. het bestrijden van discriminerende wetgeving, beleid en praktijken
  2. het bevorderen van gelijkberechtiging en non-discriminatie
  3. bestrijding van geweld tegen lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LHBTI)
  4. steun en bescherming geven aan mensenrechtenverdedigers die zich voor LHBTI’s inzetten
  5. het bevorderen van vrijheid van genderidentiteit en genderexpressie.

Hoge Commissaris
In Genève ontmoet Timmermans onder andere ook de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, mevrouw Pillay. Met haar bespreekt hij het tegengaan van discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en genderidentiteit. Nederland behoort al jaren tot de grootste donoren van het kantoor van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. Na zijn gesprek met Pillay heeft Timmermans een ontmoeting met non-governementele organisaties die actief zijn op het terrein van LHBT-rechten.

[Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken – Foto’s: Rijksoverheid.nl]

Het COC komt op voor LHBT-rechten. Steun jij het COC?