Terug naar overzicht

‘LHBTI-kinderen hebben recht op veiligheid en gelijkberechtiging’

Dat stelt Nils Muiznieks, de Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, in een pleidooi gepubliceerd op zijn website. ILGA-Europe heeft verheugd gereageerd op de steunbetuiging van deze belangrijke mensenrechtenexpert. Het pleidooi van Muiznieks sluit aan bij het LHBTI-kinderrechtenrapport dat eerder dit jaar door COC Nederland gepubliceerd werd.

Nils Muiznieks vindt dat lesbische, homo, biseksueel of transgender kinderen en kinderen met een intersekse-conditie recht hebben op veiligheid en gelijkberechtiging. De Mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa stelt ook dat kinderen recht hebben op zelfbeschikking en –identificatie. Volgens de Let zou dat ‘in het bijzonder’ gelden voor jonge transgenders en jongeren met een intersekse-conditie. Hij schrijft dat afwijzing van en negatieve berichtgeving over LHBTI’s onaanvaardbaar is, ook voor kinderen.

“Regeringen moeten samenhangend beleid gaan voeren om de veiligheid en gelijkberechtiging van LHBTI-kinderen te waarborgen”, concludeert Muiznieks.

“Lesbische, homo, biseksuele en transgender en interseksuele (LHBTI)kinderen zijn vaak het slachtoffer van pesten en geweld op school, thuis en via sociale media”, schrijft Muiznieks op de site van de Raad van Europa. “Dit heeft een groot effect op hun welzijn en weerhoudt hen ervan open te zijn over hun persoonlijke identiteit. Zoals alle kinderen hebben LHBTI-kinderen recht op de eerbiediging van hun mensenrechten en behoefte aan een veilige omgeving om voluit te kunnen deelnemen aan de samenleving.”

Scholen moeten volgens Muiznieks een veilige omgeving voor LHBTI-kinderen zijn. Beleid om pesten en geweld op scholen te bestrijden, zouden volgens Muiznieks ondersteunt moeten worden met informatie over seksuele en genderdiversiteit. Kinderen hebben volgens Muiznieks namelijk ‘recht op informatie over seksualiteit en genderdiversiteit’.

Volgens de Let wordt het beschermen van kinderen soms gebruikt als argument om kinderen informatie over LHBTI’s te onthouden – een hint naar de Russische anti-homowet, die ook in andere landen die aangesloten zijn bij de Raad van Europa dreigt te worden ingevoerd. Maar volgens Muiznieks zijn er ‘geen bewijzen dat het verbieden van informatie die positieve attitude tegenover LHBTI’s bepleiten kinderen slecht beïnvloeden’. “In tegendeel, het is in hun belang om te leren over seksualiteit en genderdiversiteit”, stelt Muiznieks. Hij wijst er op dat de Venetië Commissie van de Raad van Europa heeft aangetoond dat wetgeving om kinderen te beschermen tegen informatie over seksuele en genderdiversiteit in strijd zijn met het Europees Handvest voor de Rechten van de Mens.

ILGA-Europe heeft verheugd gereageerd op de steunbetuiging van deze belangrijke mensenrechtenexpert.

[Bron: Raad van Europa, ILGA-Europe – Foto Nils Muiznieks: CC-Saeima]

Zie ook:

Eerste LHBTI-kinderrechtenrapportage voor staatssecretaris Van Rijn

VN-comité buigt zich over LHBTI-kinderrechten in Nederland