Terug naar overzicht

LHBTI's passen gedrag aan om onveilige situaties te voorkomen

LHBTI’s mijden bepaalde situaties en plekken en passen hun gedrag aan om zich veiliger te voelen. LHBTI’s die in het verleden al eens een onveilige situatie hebben meegemaakt doen dat zelfs nog meer dan anderen. Dat blijkt uit het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd door het AmsterdamPinkPanel (APP), een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en COC Amsterdam.

Gedragsaanpassingen: onveilige plekken mijden en niet opvallen

Uit het buurtveiligheidsonderzoek 2016 van het APP komt naar voren dat LHBTI’s verschillende dingen doen om zich veiliger te voelen, zoals:

  • omlopen bij een onveilige situatie;
  • bepaalde onveilige plekken vermijden;
  • proberen in een veilige buurt te gaan wonen;
  • geen affectie voor vrienden of de partner tonen in het openbaar;
  • proberen niet op te vallen en zich minder herkenbaar als LHBTI’s te gedragen.

“Ondanks dat het algemene veiligheidsgevoel constant is gebleven blijkt dat LHBTI personen aan ‘zelfcensuur’ doen om niet in ongewenste situaties terecht te komen. Het is pijnlijk en zorgelijk om te constateren dat zichtbaar ‘anders’ zijn kennelijk wordt gezien als aanleiding voor negatieve reacties”, aldus voorzitter Peter de Ruijter van COC Amsterdam.

Meemaken onveilige situaties

Een kwart van de respondenten heeft in 2016 een onveilige situatie meegemaakt. Zij zijn bijvoorbeeld uitgescholden of het slachtoffer geworden van fysiek geweld. Homoseksuele mannen, transgenders en biseksuelen maken vaker een onveilige situatie mee dan lesbiennes. 92 procent van de respondenten die aangaven dat er onbekenden aanwezig waren, gaven aan dat zij de situatie negeerden.

Net als in 2015 doet nog geen 10 procent van de LHBTI”s die een onveilige situatie meemaakt hier aangifte van.

Amsterdammers voelen zich minder veilig

Binnen Amsterdam is gekeken naar de verschillende stadsdelen en veiligheidsbeleving. Daarbij kwam naar voren dat de bewoners van Amsterdam-Zuid zich het veiligst in hun eigen stadsdeel voelden. LHBTI’s die in Nieuw-West wonen voelen zich het minst veilig.

De respondenten werd ook naar hun oordeel over de veiligheid in Amsterdamse uitgaansgebieden gevraagd. De Warmoesstraat en de Halvemaansteeg presteerden het slechts. De Zeedijk, Kerkstraat, Amstel en Reguliersdwarsstraat werden als iets veiliger ervaren.

Ook zijn er verschillen zichtbaar tussen Amsterdammers en mensen die woonachtig zijn in een andere stad of dorp. Amsterdammers blijken zich in hun stad minder veilig te voelen dan bewoners van andere steden of dorpen.

Het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek

Jaarlijks doen de Universiteit van Amsterdam en COC Amsterdam onderzoek naar het veiligheidsgevoel onder LHBTI’s en naar de incidenten die zij meegemaakt hebben in het afgelopen jaar (het buurtveiligheidsonderzoek). Aan dit onderzoek hebben 528 leden van het AmsterdamPinkPanel (APP) deelgenomen.

[Bron: APP – Foto Hand in Hand: CC-torbakhopper]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!