Terug naar overzicht

Limburg nu ook Regenboogprovincie

Het Limburgs Parlement heeft Limburg uitgeroepen tot Regenboogprovincie. In een breed gesteunde motie (alleen de PVV stemde tegen), vroeg de Partij voor de Dieren in de Statenvergadering van 3 november om actief provinciaal LHBTI-beleid, samenwerking met maatschappelijke organisaties en aansluiting bij andere provincies uit het Regenboogproject. COC Limburg is verheugd met het besluit.

Er wordt in de PvdD-motie voor gepleit dat de Provincie Limburg meer stimuleert op sociale acceptatie, meer veiligheid en gelijke behandeling van LHBTI’s in de samenleving. COC Limburg is ervan overtuigd dat door deze uitslag de samenwerking met de Provincie Limburg nog sterker zal worden in de toekomst.

“Prachtig nieuws natuurlijk, maar het is voor COC Limburg meer een formaliteit, want voor ons is de Provincie Limburg al een hele tijd Regenboogprovincie”, zegt voorzitter Odin Westen van COC Limburg. “Met het inzetten op de Sociale Agenda Limburg wordt COC Limburg dan ook erkend als maatschappelijke organisatie. Daarmee is COC Limburg de enige COC-vereniging in Nederland die ondersteund wordt door de Provincie.”

COC Limburg werkt al intensief met de provincie, met gemeenten en maatschappelijke organisaties. Eén mooi resultaat van deze samenwerking is het ‘diversiteitspact’. Het doel daarvan is de gemeentelijke politieke partijen een handreiking te bieden om in hun politieke programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 te komen tot diversiteitsbeleid. Met dit pact zet COC Limburg zich met twaalf andere maatschappelijk organisaties in voor een ‘inclusieve samenleving’. In de komende maanden worden er opnieuw debatten georganiseerd met zeven Limburgse gemeenten, omtrent dit thema.

Kennis en Kunde wordt nog breder ingezet, door voorlichting te geven in het voortgezet onderwijs door ‘Veilig School Limburg’, een project van COC Limburg. Het doel van dit project is het bevorderen van de sociale veiligheid van LHBTI-leerlingen en -medewerkers in het voortgezet onderwijs in Limburg. “De kracht zit in de manier van het geven van voorlichting. De lessen worden namelijk aangepast naar het niveau van de leerlingen”, zegt Odin Westen.

Limburg wordt de vijfde Regenboogprovincie na Drenthe, Gelderland, Groningen en Flevoland.

[Bron: COC Limburg &v PvdD-Limburg – Foto Regenboogvlag: CC-Benson Kua]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!