Terug naar overzicht

MEHDI KAZEMI - Spoeddebat en aanbieden Petitie

Het spoeddebat is door D66-er Boris van der Ham aangevraagd omdat uit antwoorden op Kamervragen die hij aan staatssecretaris Nebahat Albayrak van Vluchtelingenbeleid gesteld heeft, blijkt dat zij het vonnis van de Raad van State opvolgt en Mehdi Kazemi zal gaan terugsturen naar Groot-Brittannië.

Die antwoorden kwamen eind vorige week, maar door dit spoeddebat is die uitzetting nog even opgehouden. Bovendien heeft Van der Ham nieuwe vragen aan de staatssecretaris gesteld.

In die vragen refereert Van der Ham aan actuele berichten over de verhevigde vervolging van homoseksuelen in Iran die afgelopen week bekendgemaakt werden door Human Rights Watch (HRW).

Scott Long, de woordvoerder van HRW, heeft in een recente column in het Britse blad The Guardian bovendien forse kritiek geuit op het asielbeleid van Europese landen als het gaat om Iraanse homoseksuele asielzoekers. Dat vernauwd zich volgens Long ten onrechte tot de slogan ‘No Execution, No Prosecution’, omdat de bewijzen dat homoseksuelen willekeur gearresteerd en gemarteld worden zich opstapelen en alle Europese landen in internationale verdragen toegezegd hebben asiel te verlenen aan mensen die gevaar lopen in hun land gemarteld te worden.

‘Dat gegeven alleen al zou moeten volstaan om asiel te verlenen’, zegt René van Soeren, beleidsmedewerker bij COC Nederland.

Verder vraag Van der Ham aan Albayrak of ze bereid is de nieuwe berichten uit Iran onder de aandacht te brengen aan haar Europese ambtsgenoten – waaronder natuurlijk vooral de Britse minister Jacqui Smith. Verder vraagt de D66-er of ze bereid is de Iraanse ambassadeur te ontbieden en wil hij weten welke actie de Nederlandse ambassadeur in Iran onderneemt.

COC Nederland heeft er bij staatssecretaris Albayrak op aangedrongen Mehdi Kazemi niet terug te sturen naar Groot-Brittannië. ‘De staatssecretaris kan, in weerwil van het vonnis van de Raad van State, gebruik maken van de uitzonderingsbepalingen in het Dublin Akkoord om hem toch in Nederland asiel te verlenen ondanks het feit dat zijn eerste aanvraag in Groot-Brittannië gedaan is’, zegt Van Soeren.

In haar antwoorden op de Kamervragen maakt Albayrak duidelijk dat ze die uitzonderingen enkel zal maken als ‘persoonlijke omstandigheden van een onevenredige hardheid’ getuigen.

‘Mede op grond van het vernietigende oordeel van het Europees Parlement over het ‘gesol’ van de Britse én Nederlandse autoriteiten met Mehdi Kazemi is het COC van oordeel dat zijn zaak zo’n uitzondering meer dan rechtvaardigt’, zegt Van Soeren.

Maar zelfs als Albayrak besluit dat de Britten nu eerst aan zet zijn, dan nog dringt het COC er bij haar op aan Mehdi Kazemi voorlopig in Nederland te houden in afwachting van de uitkomst van een nieuwe Britse asielprocedure. Mocht ook die negatief uitpakken voor Mehdi Kazemi dan kan de staatssecretaris alsnog besluiten hem in Nederland asiel te verlenen.

Ondertussen loopt er overigens ook nog een door Kazemi’s advocaat aangespannen procedure bij het Europees Hof in Luxemburg.

Zie voor meer informatie ons dossier Stop Executie Iran.