Terug naar overzicht

Meldpunt Internet Discriminatie: ‘Klacht LHBTI-discriminatie fout beoordeeld’

Het Meldpunt Internet Discriminatie (MiND) laat donderdag in een statement weten dat men een klacht over LHBTI-discriminatie op internet fout heeft beoordeeld. Het COC noemde het oordeel van MiND over de klacht eerder op de dag ‘onbegrijpelijk’.

Op de nieuwswebsite Bladna.nl verscheen op 29 november jl. een artikel over de oprichting van een LHBTI-organisatie in Marokko. Onder het artikel verscheen een reeks uiterst hatelijke reacties, waarin gesteld werd dat homo’s moeten worden ‘afgemaakt’ en ‘onthoofd’. Een bezoeker van de website diende hierover een klacht in bij MiND.

MiND informeerde de indiener van de klacht vervolgens dat men geen aangifte zou doen omdat de uitspraken zouden moeten worden gezien ‘in de context van de geloofsovertuiging te noemen de Islam’.

Het COC noemde die conclusie van MiND donderdag ‘onbegrijpelijk’. “Dit wekt de indruk dat godsdienst een vrijbrief is voor discriminatie en bedreigingen, en dat is het natuurlijk niet”, aldus een COC-woordvoerder. Hij wijst op de artikelen 137 c-e Wetboek van Strafrecht, die aanzetten tot haat en discriminatie strafbaar stellen.

Fout beoordeeld

Later op donderdag onderkende ook MiND dat de klacht ‘onjuist [is] beoordeeld’. “Dat betreuren we ten zeerste”, aldus MiND. Er is volgens het meldpunt wel degelijk ‘sprake van een opruiend karakter en het oproepen tot geweld.’ MiND heeft inmiddels alsnog actie ondernomen.

COC Nederland pleitte in november voor behoud van MiND, waarvan de subsidie mogelijk wordt ingetrokken. Het aantal meldingen van discriminatie op het internet is de afgelopen jaren namelijk meer dan verdubbeld, van 251 in 2013 naar 652 in 2015. Volgens het COC tonen de hatelijke uitspraken op Bladna.nl aan hoe belangrijk het is dat klachten over discriminatie op internet ergens gemeld kunnen worden. Het is volgens het COC dan wel cruciaal dat klachten goed worden afgehandeld. ‘Dit soort fouten kan men zich niet vaker permitteren.’

Het COC wijst er op dat Tweede Kamerlid Joram van Klaveren een initiatiefwetsvoorstel heeft ingediend waardoor aanzetten tot haat en discriminatie niet langer strafbaar zou zijn. Dat voorstel wordt binnenkort door de Tweede Kamer behandeld. Het COC is tegen het voorstel: “Dit voorval toont aan dat er eerder méér dan minder bescherming tegen discriminatie nodig is.”

[Bron: COC NL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!