Terug naar overzicht

Meldpunt voor transgender asielzoekers in problemen

Transgender Netwerk Nederland (TNN) en COC Nederland gaan meldingen registreren van en over transgender asielzoekers die kampen met problemen op de gebieden van zorgverlening, huisvesting, discriminatie en veiligheid.

In de wereld van vandaag is de vluchtelingenproblematiek niemand vreemd. Juist transgenders voelen vaak ook de noodzaak het land van herkomst te ontvluchten uit onveiligheid. Bij aankomst in Nederland zijn de problemen echter zelden gelijk voorbij. Een transgender asielzoeker moet dan ook nog eens bekend worden met de rechten en plichten die zij of hij hier heeft. Daarom is het Koploperoverleg voor transgender asielzoeker (waar TNN, Pati√ęntenorganisatie Transvisie¬†en COC Nederland lid van zijn) met dit meldpunt gestart.

De meldingen worden in eerste instantie geregistreerd op een Grijze Lijst. Dat is een lijst met onbevestigde meldingen waarop geen actie genomen wordt zolang een melding niet door een betrokken partij bevestigd is. Wanneer er de behoefte is aan actie vanuit de deelnemers van het Koploperoverleg voor transgender asielzoekers, dan zal contact gezocht worden met betrokken partijen voor bevestiging. Wanneer die bevestiging er komt zal de melding opgenomen worden op een Zwarte Lijst.

Staat een melding op de Zwarte Lijst dan zullen deelnemers van het Koploperoverleg in actie komen om te onderzoeken wat zij kunnen doen om problemen te verhelpen.

Hoe maak je melding?

Per e-mail naar [email protected] of telefonisch naar 020 205 09 15 op maandagen en dinsdagen. Bij geen gehoor kan je contact opnemen met COC Nederland (tel: 020 623 4596, vragen naar Jessica van Zadelhoff).

LHBT-asielzoekers kunnen met hun problemen ook aankloppen bij COC Nederland – vragen naar Jessica van Zadelhoff. Wel adviseren we iedereen problemen eerst bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) te melden.

[Bron: COC NL/TNN – Illustratie: TNN]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!