Terug naar overzicht

Minister belooft geweld tegen transgender personen aan te pakken

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft vanochtend het rapport van Transgender Netwerk Nederland (TNN) Overal op je hoede in ontvangst genomen. Uit dit rapport blijkt dat geweld tegen transgender personen in Nederland 2 tot 7 keer vaker dan gemiddeld voorkomt. Actie is hard nodig, dat vindt ook minister Grapperhaus.

Uit Overal op je hoede blijkt dat transgender personen 7 keer zo vaak mishandeld of daarmee bedreigd worden, 10 keer zo vaak slachtoffers zijn van cyberpesten en 4 keer zo vaak slachtoffer van huiselijk geweld. Van het meeste geweld wordt geen aangifte gedaan of melding gemaakt. Trans personen hebben weinig vertrouwen in de politie.

Op 24 april nam de Tweede Kamer een motie aan voor een actieplan tegen anti-LHBTI-geweld. Tot op heden is daar nog niets mee gebeurd. “Er is meer dan een half jaar geleden een actieplan beloofd, maar dat komt er maar niet. Nu zeggen we: kijk hier zijn de cijfers, het is niet meer te ontkennen, maak meer haast!”, aldus TNN-voorzitter Brand Berghouwer in gesprek met de minister.

De minister was geraakt door de ervaringen die transgender personen dinsdagochtend met hem deelden en hij wil actie ondernemen. Grapperhaus geeft aan dat het bitter is dat trans personen die hun nek uitsteken en aangifte doen van geweld daarvan een nare smaak in hun mond houden vanwege een onheuse bejegening, of omdat hun zaak niet in behandeling wordt genomen. Zaken zouden snel moeten worden doorgeleid naar specialisten.

De minister zei na te willen denken over gespecialiseerde rechercheurs voor discriminatiezaken, net zoals die bestaan bij zedenzaken. De minister stuurt het rapport Overal op je hoede naar de Tweede Kamer en zegt toe snel stappen te zullen zetten met het actieplan tegen anti-LHBTI-geweld.

“Het was een goed gesprek. We kijken met belangstelling uit naar de acties van de minister”, zegt Brand Berghouwer. “Hopelijk wordt er nu meer vaart achter gezet”.

’s Middags overhandigden slachtoffers en LHBTI-activisten tijdens een demonstratie van COC Nederland en #IKBENHETZAT een petitie aan de Kamer. Daarin worden minister Grapperhaus en de Kamer opgeroepen om in actie te komen tegen anti-LHBTI-geweld.

[Bron & Foto aanbieding rapport: TNN]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?